Dnia 25 października br. nasza szkoła przeżywała niecodzienną uroczystość, która stanowiła zwieńczenie Wyszkowskiego Tygodnia z Enigmą. Po raz drugi (od pamiętnych wydarzeń w kwietniu 2017 roku) zebraliśmy się w sali gimnastycznej, by uczcić pamięć jednego z najznakomitszych absolwentów – Jerzego Różyckiego, który zdał maturę w dawnych murach naszej szkoły w 1926 roku i wsławił się wraz z Henrykiem Zygalskim i Marianem Rejewskim udziałem w złamaniu kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Współorganizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Wyszkowie we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką-Publiczną i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Przybyli do nas liczni goście: przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji, w tym władz samorządowych, delegacje szkół, duchowieństwa, a także pracownicy naukowi uczelni wyższych. Salę wypełniła młodzież licealna na czele z dyrekcją i gronem nauczycielskim. Serdecznymi brawami przywitano Panią Janinę Sylwestrzak, córkę Mariana Rejewskiego, która już drugi raz odwiedziła nasze liceum.

W ramach Tygodnia z Enigmą nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu matematycznego(jego wyniki ogłosiła Pani Beata Ziembowska) i Turnieju Szachowego Enigmat (wyniki przedstawił Pan Krzysztof Arbaszewski) oraz wręczenie nagród zwycięzcom z różnych szkół(wręczył je wicestarosta - Pan Leszek Marszał). Zaproszeni goście: dr hab. Michał Ziembowski z Politechniki Warszawskiej, zaprzyjaźniony z nasza szkołą, w ciekawy i przystępny sposób wygłosił wykład popularnonaukowy na temat metod szyfrowania, natomiast dr Marek Grajek z Uniwersytetu Poznańskiego przybliżył publiczności historię udziału polskich matematyków w pracy nad złamaniem kodu Enigmy. Wystąpienia obu prelegentów z pewnością zaciekawiły nie tylko osoby zainteresowane matematyką, ale także mniej znanymi faktami z historii najnowszej.

Przedstawiciele wojska zaprezentowali zabytkowy, przedwojenny egzemplarz Enigmy.

Ukoronowaniem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez polonistki naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Marzeny Delugi, we współpracy z Paniami: Iwoną Żelazną-Łysik, Iloną Kołodziejską i Klaudyną Matejko-Kulasińską. Wzięły w nim udział osoby z różnych klas, które dobrowolnie chciały poświęcić swój wolny czas na coś nowego, odbiegającego od szkolnej rutyny (próby odbywały się przez 3 tygodnie, na ogół po lekcjach). Cieszy nas, że wielu pierwszoklasistów zaangażowało się w to przedsięwzięcie.

Program artystyczny składał się z kilku scenek, napisanych przez nasze polonistki, nawiązujących do najważniejszych wydarzeń z życia Jerzego Różyckiego i jego kolegów, jak również do historii Polski w czasie II wojny światowej. Młodzi wykonawcy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role trójki matematyków, ich przyjaciół oraz innych postaci. Występ uświetniły wykonane na żywo piosenki, głównie w stylu lat trzydziestych, gra na pianinie i gitarach, a także profesjonalnie przygotowana przez Mikołaja Szawłowskiego z III b prezentacja multimedialna, korespondująca w pełni z wydarzeniami rozgrywającymi się na scenie. Nie zabrakło też akcentu ściśle związanego z poezją naszego patrona; usłyszeliśmy bowiem interpretację wokalną jednego z wierszy Cypriana Norwida pt.: „Po to właśnie”. Publiczność nagrodziła cały występ gorącymi brawami.

Należy też wspomnieć, że konferansjerzy - Julia Borzymek i Jakub Mastela - należycie wywiązali się ze swego niełatwego zadania.

Podsumowując tak znaczące dla naszej szkoły i miasta wydarzenie, pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy się w nie zaangażowali. Autorki programu „W cieniu Enigmy” dziękują Pani Elżbiecie Szczuce za udostępnienie wybranych materiałów o Jerzym Różyckim, a Panu Markowi Napiórkowskiemu za pomoc w wypożyczeniu stylowych rekwizytów. Mamy nadzieję, że postać Jerzego Różyckiego i jego kolegów zachęci do zainteresowania się na serio naukami ścisłymi, a młodych wykonawców do kolejnych występów i rozwijania zdolności artystycznych. Wiemy, że tak już się dzieje…I że w każdej sytuacji możemy liczyć na naszych uczniów!

Oto pełna lista uczestników w porządku alfabetycznym:

 

Piotr

Adamowicz (Henryk Zygalski),

Zofia

Babis

Daniel

Banasiak (Marian Rejewski),

Wiktoria

Buźniak,

Jagoda

Ciskowska,

Filip

Ciskowski,

Oliwier

Ciskowski (Jerzy Różycki),

Zuzanna

Deluga,

Janusz

Grodzki,

Remigiusz

Gurbała,

Kamil

Hartman,

Maria

Kaniewska,

Julia

Kowalska,

Wiktoria

Kukwa.

Kacper

Leszczyński,

Mikołaj

Napiórkowski,

Wiktoria

Orszulak,

Monika

Piórkowska,

Karolina

Pyśk

Kajetan

Roszkowski,

Barbara

Rutka,

Katarzyna

Sawicka,

Anna

Szpondowska,

Damian

Wujkowski.

 

Za nagłośnienie byli odpowiedzialni Aleksander Mróz i Maciej Chaciński, a za obsługę techniczną sceny Jakub Beresiński i Piotr Serafin.

 

Klaudyna Matejo-Kulasińska