I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-03-09
XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy”
23 II 2018 r. uczniowie klas drugich z wychowawcami i doradcą zawodowym uczestniczyli w Salonie Edukacyjnym „Perspektywy” na terenie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zasadniczym celem wyjazdu było zapoznanie licealistów z polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi oraz uczelniami zagranicznymi. Galeria zdjęć
Możliwe do skorzystania formy udziału w Salonie:
1. Prezentacje indywidualne warszawskich uczelni państwowych, np. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Sztuki Wojennej.
2. Stoiska polskich uczelni państwowych i prywatnych oraz uczelni zagranicznych- rozmowy ze studentami i przedstawicielami uczelnianych Biur Rekrutacji; informatory.
3. Spotkania z ekspertami OKE w Warszawie na temat egzaminów maturalnych z różnych przedmiotów, np. Egzamin maturalny z biologii (wnioski matur, wskazówki, podpowiedzi).
4. Warsztaty, np.: "Jak przygotować się do wyboru studiów i pracy?"
5. Stoiska doradców zawodowych.
6. Fundacje pomagające w aplikowaniu na studia poza granicami kraju.
7. Doświadczenia, pokazy.
8. Pozyskanie bezpłatnie informatorów z informacjami na temat wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce- wydziały, kierunki, specjalności i specjalizacje, wymogi rekrutacyjne, itp.

szkolny doradca zawodowy: Marzena Sobczyńska
[Galeria zdjęć] [Powrót do aktualności >>]© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.