I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
„ARS, czyli jak dbać o miłość?" – program profilaktyczny dla młodzieży autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka
Zrealizowany został pod koniec kwietnia 2018 we wszystkich sześciu klasach pierwszych liceum przez pedagoga szkolnego. W Polsce wdrażany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej a Partnerami projektu są, np. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy) poprzez pokazanie, jakie skutki powodują w trzech obszarach:
1. Jak wpływają na życie i zdrowie(fizyczne, psychiczne, emocjonalne)
2. Jak wpływają na relacje z innymi ludźmi? (zwłaszcza z bliskimi; a wszystko, co dotyczy bliskości- przyjaźni, miłości okazuje się pierwszoplanową wartością młodych ludzi)
3. Jak decyzje podejmowane dziś przez młodzież względem używek wpływają na życie i zdrowie Ich przyszłych dzieci?
Program został pozytywne oceniony przez licealistów- w ankietach ewaluacyjnych średnia ocena : 4,43. Dla młodzieży w ramach programu stworzono również stronę internetową www.e-stawiamnazdrowie.pl, na której można nie tylko znaleźć informacje, dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, ale również zadać pytanie ekspertowi i uzyskać pomoc.
W bieżącym rok szkolnym w ramach wojewódzkiego programu antynarkotykowego licealiści uczestniczyli w debacie w Z S Z NR 1: „ Narkotyki, dopalacze, nie tędy droga”, nauczyciele w Radzie Szkoleniowej na ten temat, zaś rodzice w Spotkaniu Profilaktycznym.

pedagog: Marzena Sobczyńska
[Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.