I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Doradca zawodowy | Data: 2018-07-01
Refleksja zawodoznawcza u schyłku klasy pierwszej liceum
21 V i 12 VI we wszystkich klasach pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia zawodoznawcze : „Moje studia, mój zawód a motywy wyboru klasy”. Celem zajęć było zachęcenie pierwszoklasistów do refleksji: czym kierowali się, wybierając daną klasę w liceum , czy teraz po roku mogą potwierdzić, że była to słuszna decyzja i odnajdą się w klasie drugiej, gdy wejdą rozszerzenia z kierunkowych przedmiotów, jakie są konsekwencje edukacyjno-zawodowe tej decyzji.
Podczas zajęć zostały poruszone następujące zagadnienia:
1. Z czym wiąże się przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym?
2. Prezentacja multimedialna: Możliwe ścieżki edukacyjno- zawodowe – przykłady dla każdej klasy z wykorzystaniem losów absolwentów liceum (przedmioty wybrane jako dodatkowe na maturze spośród realizowanych na rozszerzeniu w każdej klasie, możliwe kierunki studiów na różnych kategoriach uczelni (typowych po danej klasie , ale i innych, np. mundurowych, artystycznych, studia poza granicami kraju), stanowiska pracy po różnych kierunkach studiów, specjalizacjach.
3. Wymogi rekrutacyjne na studia- praca z informatorami zbiorczymi oraz z indywidualnymi uczelni; dodatkowe możliwości, jakie daje dobry poziom z j. angielskiego (zdawany na maturze niejednokrotnie na rozszerzeniu, choć w klasie nie był rozszerzony razem z jednym z przedmiotów rozszerzonych i kierunkowych)
3. Indywidualna ankieta skłonności zawodowych dla każdego ucznia.
4. Działania indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego w liceum dla uczniów, pomagające w dobrym zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej.
doradca zawodowy: Marzena Sobczyńska
[Powrót do aktualności >>]© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.