I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-11-06
„Miej pasje, pracuj, bądź w czymś dobry, rozwijaj się w tym, do czego masz predyspozycje, otwieraj się na nowe, rozwijaj kompetencje miękkie, pojedź, zobacz, posłuchaj, .....”
Powyższe przesłania towarzyszyły wizycie studyjnej klasy II a w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie w dniu 29 XI 2018r. zorganizowanej przez wychowawcę - p. Grażyną Piotrowicz i doradcę zawodowego - p. Marzenę Sobczyńską Galeria zdjęć
Celem wizyty studyjnej klasy II a w Najwyższej Izbie Kontroli było wskazanie licealistom możliwości na staże, pracę, bo NIK to nie tylko kontrolerzy, ale i wiele stanowisk pracy w różnych departamentach i delegaturach po klasie „a”, np. w obszarze współpracy z zagranicą- po filologiach obcych, stosunkach międzynarodowych , w departamentach prawnych- po prawie, w zakresie kontaktów z prasą- po dziennikarstwie, public relations, ale i po psychologii, w bezpieczeństwie- po bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym….. Do ubiegania się o staże, pracę zachęcał też Prezes NIK- p. Krzysztof Kwiatkowski, podkreślając, że On również pochodzi z niewielkiego miasta. Podczas spotkania nawiązał do Deklaracji z Limy - dokumentu określonego w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w wyznaczaniu niezależności organów kontroli na świecie. Szeroko opowiadał o zadaniach NIK, podając przykłady ciekawych kontroli, dotyczących, np. suplementów diety i ekranów akustycznych. Nie zabrakło, oczywiście, pytań ze strony licealistów, w tym o ścieżkę zawodową p. Prezesa, który przed prezesurą w NIK był prawnikiem, posłem i ministrem sprawiedliwości. P. Prezes zaprosił naszych uczniów do swojego gabinetu, w którym gościliśmy jako jedna z nielicznych grup, spośród zwiedzających tę instytucję.
Drugi cel wizyty to niecodzienna lekcja z WOS- u (przedmiot rozszerzony w II a) , dzięki koordynator p. Jolancie Kruszewskiej. Dotyczyła zasad funkcjonowania Izby, zadań i zakresu jej działania, organów władzy państwowej w połączeniu z konkursem wiedzowym i nagrodami. Należy zaznaczyć, że nasi uczniowie wypadli b. dobrze!
Podczas pobytu w NIK zwiedziliśmy instytucję. Przy zdjęciach Prezesów NIK wysłuchaliśmy, m.in. historii kontroli w związku z aferą FOOZ( Prezes NIK Walerian Pańko zginął w wypadku samochodowym tuż przed przedstawieniem wyników kontroli w Sejmie w X 1991r. a ekstradycja „mózgu afery” z USA miała miejsce dopiero niedawno). Widzieliśmy tablicę poświęconą Pamięci Lecha Kaczyńskiego, który w latach 1992- 95 był Prezesem NIK i tablicę Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą odsłaniał osobiście Jego wnuk 7 II 2017r. Warto podkreślić, że to Marszałek Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Zgodnie z nim Izba stała się władzą podległą bezpośrednio Naczelnikowi Państwa, jednostką samodzielną, powołaną do wszechstronnej kontroli finansów publicznych.
Na pamiątkę wizyty szkoła otrzymała książkę z dedykacją p. Prezesa a uczestnicy wizyty upominki w formie śpiewników z pieśniami na Święto Niepodległości, notatników i materiałów informacyjnych o NIK.

doradca zawodowy: Marzena Sobczyńska
[Galeria zdjęć] [Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.