I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2019-01-31
Położnictwo, farmacja, lekarski- klasa II c poznaje studia na najlepszej uczelni medycznej między Bugiem i Odrą
10 I 2019r. klasa II c z opiekunkami- p. Agnieszką Jezierską i p. Marzeną Sobczyńską uczestniczyła w wizycie studyjnej na uczelni z ponad dwustuletnią tradycją kształcenia- Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej głównym celem było przybliżenie licealistom ścieżek edukacyjno-zawodowych związanych z kierunkami medycznymi. Galeria zdjęć
Przebieg wizyty:
1. Zwiedzanie uczelni pod przewodnictwem doktora Adama Tymińskiego z Muzeum Historii Medycyny- Kampus Banacha.
WUM od 16 X 2018r. wraz z Uniwersytetem Warszawskim tworzy federację uczelni, która rozpocznie działalność w październiku 2019 roku. Ściślejsza współpraca obu uczelni pozwoli wykorzystać ich wspólny potencjał. Razem będą mogły wspólnie prowadzić wybrane badania, uczestniczyć w konkursach o granty, działać na rzecz łącznego traktowania obu uczelni w międzynarodowych rankingach( uczelnie mają szanse awansować o 200, 300 miejsc), współpracować w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, itp.
2. Prezentacja: „Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”- konkurs z nagrodami.
3. Prezentacja zasad rekrutacji na WUM- spotkanie z Konsultantem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – doktorem Henrykiem Rebandelem.
Licealiści usłyszeli dużo informacji, podpowiedzi, np. jeśli ktoś w rekrutacji zaznaczy wybór jednego kierunku jednolitego spośród( analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko- dentystyczny), to już drugiego nie może wybrać spośród tych jednolitych, tylko spośród niejednolitych; zawsze w czasie rekrutacji w budynku Centrum Dydaktycznego jest stoisko z banerem „Rekrutacja” i ludzie, którzy podpowiadają, doradzają...
4. Spotkania ze studentami położnictwa, farmacji, lekarskiego:
- przygotowania do matury z przedmiotów rekrutacyjnych, wyniki matur a motywy wyboru kierunku - szeroki proces kształcenia na uczelni medycznej (, np. na farmacji: immunologia, mikrobiologia, biotechnologia, farmakologia, synteza, biosynteza otrzymywania leku, analiza ilościowa i jakościowa substancji leczniczej, technologia postaci leków, metabolizm leków, farmakoterapia)
- przebieg studiów na różnych kierunkach (medycyna, położnictwo, farmacja)- I rok studiów jako rok nauki uczenia się; przedmioty, egzaminy, zajęcia praktyczne, staże, życie studenckie
- możliwości pracy( wymagania, predyspozycje)- np. po farmacji- f. apteczna, tworzenie leków, przemysł farmaceutyczny, f. szpitalna, f, kliniczna, farmakoekonomika, badania kliniczne, inspektoraty, instytuty naukowe.
Miłą niespodzianką dla nas było prezentowanie kierunku położnictwa przez absolwentkę naszej szkoły- studentkę IV roku WUM Magdę Suchta, która już pracuje i widać, że jest położną z powołania. Gratulujemy Magdzie!
16 III 2019r. jest Dzień Otwarty na WUM - spotkania ze studentami, warsztaty z szycia chirurgicznego, itp. a 18 V 2019r. WUM otwarty w ramach Nocy Muzeów (mumia egipska, historyczny samochód, otwarta Sala Senatu Uczelni, gabinety, itp.).

doradca zawodowy: Marzena Sobczyńska
[Galeria zdjęć] [Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.