I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  


Program artystyczny wystawiony 16 października 2017 r. z okazji obchodów złamania szyfru Enigmy przez polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego (absolwenta naszej szkoły)
Kategoria: 
Autor: | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2005-11-09
Stypendia
W roku szkolnym 2004/2005 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie zostały wypłacone stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.2 - typ I - Umowa nr Z/2.14/II/2.2/639/04/U/75/05 o dofinansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/639/04 "Pokonywanie barier w dostępie do edukacji młodzieży z terenów wiejskich" z dnia 22 kwietnia 2005r. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Stypendium otrzymało 72 uczniów w łącznej kwocie 63196,62 zł.
Obecnie szkoła przygotowuje się do wypłaty ostatniej transzy stypendium w kwocie 7516,81 zł.
Autor: | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2005-11-09
Spotkanie Rady Rodziców
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im C.K. Norwida w Wyszkowie zaprasza na spotkanie Rady Rodziców przy I LO w Wyszkowie, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2005 r. (wtorek) o godzinie 17.30.
Tematyka spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców I LO w Wyszkowie.
2. Przedstawienie planu pracy szkoły.
3. Miejsce i rola Rady Rodziców w działalności szkoły – dyskusja.
Autor: | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2005-10-19
Karol Kulasiński stypendystą nagrody Prezesa Rady Ministrów
15 września 2005 roku w Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce zostały wręczone stypendia premiera najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Galeria zdjęć
Honory gospodarza uroczystości pełniła pani dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Maria Skibniewska. W uroczystości wzięli udział: wicewojewoda mazowiecki Adam Mroczkowski, mazowiecki wicekurator oświaty M...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Czajka Michał | Kategoria: Koło historyczne | Data: 2005-10-13
Klasa II F na Podlasiu - "Szlakiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wielu kultur, religii, i narodów" (29-30.09.2005 r.)
Galeria zdjęć
Pierwszą miejscowością na trasie naszego objazdu była wieś a właściwie Stara Wieś, gdzie mogliśmy niestety tylko z zewnątrz obejrzeć pałac księcia Bogusława Radziwiłła z XVII w. (B.R. znany jest zapew...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Czajka Michał | Kategoria: Koło historyczne | Data: 2005-10-12
Prawybory Prezydenckie - 06.10.2005 r.
Od kilku lat w naszej szkole przy okazji wyborów organizujemy prawybory. W tym roku po raz pierwszy doszło do połączenia sił przy organizacji tej imprezy edukacyjnej. Prawybory były organizowane i nadzorowane przez Samorząd Szkolny i Kółko Historyczne. Prawybory przeprowadzono na podstawie regulaminu opracowanego przez opiekunów S.Sz.( Beata Ziembowska, Katarzyna Mielcarz i K.H.( Michał Czajka) i zatwierdzonego przez dyrekcję szkoły. Galeria zdjęć
REGULAMIN
1. Prawybory – 06. 10. 05 r.
2. Kampania wyborcza w dniach – 04 - 05.10.2005 r..
3. Kampania wyborcza w szkolnych prawyborach może być prowadzona tylko na terenie szkoły. W tr...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.