I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  


Program artystyczny wystawiony 16 października 2017 r. z okazji obchodów złamania szyfru Enigmy przez polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego (absolwenta naszej szkoły)
Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
O zaburzeniach odżywiania
W dniach 23 IV i 21 V dla uczniów z klasy II a, II e, II f zostały przeprowadzone zajęcia, dotyczące zaburzeń odżywiania z akcentem na zagadnienia w obszarze: przyczyny- przejawy i skutki. Zajęcia prowadziły psycholog- p. Anna Sawicka i p. Katarzyna Kaszyńska. Galeria zdjęć
Zaburzenia odżywiania dotyczą nie tylko dziewcząt. Coraz więcej chłopców zaczyna mieć z tym problem. Pojawiają a się wtedy, gdy jedzenie oraz masa ciała stają się centralnymi obiektami zainteresowania...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
Komunikacja - zajęcia dla pierwszoklasistów z elementami treningu psychoedukacyjnego
W kwietniu i maju pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach z komunikacji prowadzonych przez psychologów- trenerów umiejętności społecznych- p. Annę Sawicką i Katarzynę Kaszyńską. Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby, wynikające z ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego: problemy w relacjach rówieśniczych. Galeria zdjęć
Celem zajęć było nie tylko uświadomienie, jak właściwa komunikacja jest ważna w budowaniu relacji, ale też danie licealistom możliwości przetrenowania właściwej komunikacji zgodnie z udzielonymi wskaz...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
„ARS, czyli jak dbać o miłość?" – program profilaktyczny dla młodzieży autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka
Zrealizowany został pod koniec kwietnia 2018 we wszystkich sześciu klasach pierwszych liceum przez pedagoga szkolnego. W Polsce wdrażany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej a Partnerami projektu są, np. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez m...
[Więcej >>]
Autor: Deluga Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-05-28
„Wolność kocham i rozumiem…” – Dzień Teatru 2018
Dnia 12 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Teatru. Uczniowie klas 1a i 1f długo się do niego przygotowywali. To właśnie oni zachwycali nas swoimi występami. Przybliżyli nam na różny sposób kwestię wolności, która była myślą przewodnią tego dnia. Przypomnę, że w tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, wybór tematu nie był zatem dziełem przypadku. Galeria zdjęć
Od samego początku widać było ogromne zaangażowanie naszych artystów. W przygotowania włożyli w dużo pracy i serca. Pierwsza „A” przygotowała pokaz mody ostatnich stu lat uzupełniony info...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Chaciński Wojciech | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2018-05-21
Dzień otwarty dla rodziców
Zapraszamy Państwa na konsultacje indywidualne z wychowawcami i nauczycielami w dniu 23.05 w godzinach 17.00 – 19.00.
Dyrekcja Szkoły
Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.