I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Dyrekcja


Dorota Piotrowicz

Dyrektor

Bogumiła Dorota Piotrowicz

Urodzona 21 listopada 1968r. w Pułtusku

Wykształcenie
W 1993r. ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2003 - 2004 Studia Podyplomowe w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • VII 2004r. - uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • III 2001r. - uzyskanie uprawnień egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • VII 1997r. - kurs: Opiekun szkolnej pracowni komputerowej - organizacja i zarządzanie pracownią

Przebieg pracy zawodowej
 • 1993 - 1995 Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkowie - nauczyciel matematyki
 • od 1995r. - I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie - nauczyciel matematyki
 • od 1 września 2003 r. pełniła funkcję wicedyrektora I LO w Wyszkowie
 • od 1 września 2013 r. pełni funkcję dyrektora I LO w Wyszkowie
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Chaciński Wojciech

Wicedyrektor

Wojciech Chaciński

Urodzony 23.04.1974 r. w Łosicach, woj. mazowieckie

Wykształcenie
W 1997 r. ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, w 2001 r. studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na kierunku Dydaktyka Języków Obcych - Język Angielski
 • 2010 - 2012 Studia podyplomowe: Informatyka dla Nauczycieli - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • 2008 Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • 2001 Uzyskanie uprawnień egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • Szkolenie LB - Wykorzystanie sieci Internet do realizacji zadań szkoły w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie;
 • Kurs dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie;

Przebieg pracy zawodowej
 • od 1 września 2013r. pełni funkcję wicedyrektora I LO w Wyszkowie
 • 2000 - dziś I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie
 • 2004 - 2010 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
 • 1997 - 2000 Liceum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach
 • 1997 - 1998 Policealne Studium Zarządzania i Marketingu w Łosicach
 • 1997 - 1998 Zespół Szkół Zawodowych w Mordach© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.