I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Historia szkoły

« Początki szkołyII Wojna Światowa »


Lata trzydzieste - rozkwit

W 1931 r. dyrektorem Gimnazjum został Apolinary Rytel, który piastował to stanowisko aż do roku 1946. Jego zapał i wytrwałość zaowocowały wspaniałym rozwojem szkoły. Rozbudowany został gmach Gimnazjum, powstał internat, sala gimnastyczna, boiska sportowe.


Dyrektor Apolinary Rytel
   

Dyrektor Apolinary Rytel oraz jego rodzina
   

Pamiątkowe zdjęcie maturzystów wyszkowskiego gimnazjum z nauczycielami, połowa lat dwudziestych


Gmach szkoły po rozbudowie, powiększony o jedno skrzydło
   

Ćwiczenia cielesne w nowej sali gimnastycznej z profesorem Kolejewskim (zginął w Modlinie we wrześniu 1939 r.). Wiosna 1939 r.

"Wyszków był bardzo dumny ze swego gimnazjum i liceum, a grono profesorskie stanowiło elitę intelektualną miasta. (...) Ogród Senatorski był lampą Aladyna życia kulturalnego miasta."
Eugeniusz Daszkowski "Mój Wyszków"

"Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, zarządzane przez dyrektora Apolinarego Rytla, jak i park szkolny, stanowiły zamkniętą wydzieloną część tylko dla młodzieży gimnazjalnej. To ją scalało, powodowało, że na mieście z dumą nosiła gimnazjalne mundurki, berety, czapki."
Radosław Rytel


Lekcja języka polskiego z dyrektorem Rytlem

Klasa VII

Na schodach przed szkołą


W sali lekcyjnej

W szkolnym parku

Zespół taneczny z profesorem Kolejewskim


Uczniowie przed salą chemiczną, wiosna 1939 r.

Uczniowie przed salą chemiczną, wiosna 1939 r.

Dziewczęta po maturze pisemnej, w oczekiwaniu na egzamin ustny, wiosna 1939 r.


Wyjazd na wycieczkę
   

Grono pedagogiczne, koniec lat 30-tych

Gimnazjum w Wyszkowie początkowo było humanistyczne. Po przeprowadzeniu w r. 1933 reformy Jędrzejewicza, stało się liceum typu przyrodniczego.

Rozkwitło harcerstwo. Pod komendą Jerzego Rytla bardzo rozrosła się, działająca przy Gimnazjum od 1924 r., męska drużyna im. Zawiszy Czarnego. Harcerkom przewodziły w tym czasie Irena Pióro - Wyszyńska, a potem Zofia Kulesza - Kłuskiewicz.

"Ostatni przed wojną obóz mieliśmy w lipcu 1939 r. w Łazach nad Liwcem, już w czasie działania Harcerskiego Pogotowia Wojennego. Na początku maja 1939 r. rozpoczęliśmy szereg kursów w ramach tegoż pogotowia. Poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, transportu rannego, pierwszych opatrunków, pomocy przy zabiegach. Planowało się uruchomienie szpitala w sali gimnastycznej przy gimnazjum. Interesowały nas też obsługa centrali telefonicznej i najprostszej radiostacji, pomoc przy ewentualnej ewakuacji ludności lub przy zaprószeniu ognia i pożarze. (...) Przygotowania nasze okazały się olbrzymią pomocą dla służb miejskich podczas wojny."
Radosław Rytel


Wyszkowscy harcerze pod komendą harcmistrza Jerzego Rytla
   

Obóz wyszkowskich harcerek w Rajczy koło Żywca, 1938 r.
   

Obóz wyszkowskich harcerek w Rajczy koło Żywca, 1938 r.


Ostatni przed wojną obóz harcerzy - Stare Łazy, lipiec 1939 r.


« Początki szkołyII Wojna Światowa »

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.