I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

[Internat]

Plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu

 1. Prowadzenie Kroniki internatu.
 2. Kronika prowadzona jest przez cały rok przez wybraną młodzież pod kierunkiem jednego z wychowawców. W Kronice zawarte są wiadomości ze wszystkich imprez internackich oraz odbywających się na terenie miasta, w których młodzież przebywająca w internacie brała udział.
 3. Ustalenie planu imprez.

 4. Ogłoszenie Konkursu Czystości.
 5. Konkurs trwa od października do kwietnia. Przeprowadzany jest na terenie internatu. Obejmuje wszystkie pokoje zamieszkiwane przez młodzież. Odbywa się według regulaminu ustalonego razem
  z MRI. Czystość sprawdza wychowawca wraz z jednym wychowankiem internatu. Punktacja zapisywana jest w tabeli konkursu.
 6. Realizacja imprez internackich.
 7. Realizacją imprez zajmują się młodzież pod kierunkiem wychowawców.
  Imprezy odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.  
 8. Sekcja gospodarczo–porządkowa.
 9. W ramach sekcji są ustalane dyżury na portierni, trwające od godziny 16.00 do 20.00, oraz dyżury w stołówce trwające od poniedziałku (kolacja) do piątku (śniadanie).
  Dyżury są ustalane według kolejności. Odpowiedzialny jest wychowawca wraz z MRI.
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.