I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kalendarium Roku Szkolnego 2017/2018


WRZESIEŃ
 • 4.09.2017r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • 7.09.2017r. - zebrania rodziców uczniów klas III
 • 13.09.2017r. - zebranie rodziców uczniów klas I
 • 14.09.2017r. - zebrania rodziców uczniów klas II

PAŹDZIERNIK
 • 2.10.2017r. - uroczystość ślubowania klas I.
 • 13.10.2017r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 27.10.2017r. - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

LISTOPAD
 • 15.11.2017r. - zebrania rodziców – dzień otwarty

GRUDZIEŃ
 • 19.12.2017r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 23-31.12.2017r. - zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
 • 13.01.2018r. - bal studniówkowy
 • 15-28.01.2018r. - ferie zimowe
 • 30.01.2018r. - zebrania z rodzicami – informacja na temat klasyfikacji śródrocznej

MARZEC
 • 22.03.2018r. - zebranie rodziców – dzień otwarty

KWIECIEŃ
 • 29.03-3.04 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 13.04.2018r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych uczniom klas III
 • do 16.04.2018r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 17.04.2018r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 19.04.2018r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 20.04.2018r. - ostateczny termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas III
 • 27.04.2018r. - zakończenie roku szkolnego klas III

MAJ
 • 4.05.2018r. - początek pisemnych egzaminów maturalnych
 • 23.05.2018r. - zebranie rodziców – dzień otwarty

CZERWIEC
 • 8.06.2018r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
 • do 11.06.2018r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 12.06.2018r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 14.06.2018r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 15.06.2018r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 • 21.06.2018r. - Licealia
 • 22.06.2018r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 22 grudnia 2017r.
 • 30 kwietnia 2018r.
 • 2 maja 2018r.
 • 4, 7, 8 maja 2018r. (egzamin maturalny)
 • 1 czerwca 2018r.
 • rekolekcje wielkopostne (3 dni)
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.