I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Terminarz rekrutacji 2019/2020

REKRUTACJA ZASADNICZA
 1. od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
 3. od 19 czerwca od godz. 14.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
 4. do 15 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
 5. 16 lipca godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 6. od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów
 7. 25 lipca godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 1. od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. do 16 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
 3. 19 sierpnia godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 4. od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów
 5. 28 sierpnia godz. 10.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.