I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

V KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH


DATA: 1 kwietnia 2016 r.

MIEJSCE: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Lista laureatów konkursu:
 • I miejsce: Magdalena Siejbik z Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku
 • II miejsce: Hanna Skawska z Gimnazjum w Leszczydole Nowinach
 • III miejsce: Zofia Gawur z Gimnazjum Nr 3 w Rybienku Leśnym
 • IV miejsce: Julia Sztorc z Gimnazjum w Rybnie
 • V miejsce: Julia Dumała z Gimnazjum Nr 1 w Wyszkowie

Relację z konkursu można przeczytać tutajREGULAMIN KONKURSU
 1. Organizator
  Organizatorem V Konkursu Języka Angielskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

 2. Uczestnicy konkursu
  Uczniowie drugich i trzecich klas szkół gimnazjalnych na terenie Powiatu Wyszkowskiego i okolic.

 3. Cele
  • Zainteresowanie uczniów językiem angielskim
  • Rozwijanie umiejętności i sprawności językowych uczniów
  • Promowanie różnorodnych form współpracy z innymi uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 4. Zagadnienia na Konkurs
  Zakres sprawdzanych umiejętności językowych w pierwszym etapie konkursu obejmować będzie zagadnienia zawarte w programach nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych.
  W drugim etapie konkursu uczestników obowiązywał będzie materiał z zakresu kultury i historii Stanów Zjednoczonych. Finał Konkursu odbywa się w języku angielskim.

 5. Terminarz i przebieg Konkursu
  1. Etap szkolny
   • zgłoszenie uczniów chętnych do udziału w konkursie do 15 stycznia 2016r.
   • Do 25 stycznia 2016 do szkół zostaną wysłane testy (odpowiednia liczba egzemplarzy) na pierwszy etap Konkursu.
   • 27 stycznia 2016 o godz.8.00-9.00 przeprowadzenie I Etapu Konkursu, który polega na rozwiązaniu testu przez uczniów
   • Do 29 stycznia 2016 przesłanie testów do I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie ul.11 Listopada 1 07-200 Wyszków z dopiskiem V Konkurs Języka Angielskiego
  2. Etap międzyszkolny (powiatowy)
   • Do 19 lutego 2016 I LO przekaże szkołom informacje o wynikach poszczególnych uczniów oraz o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu.
   • Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 20-25 uczestników z najwyższą liczbą punktów z testu pisemnego.
   • Uczniowie zakwalifikowani do II Etapu Konkursu zostaną poinformowani o zakresie materiału obowiązującego podczas etapu międzyszkolnego (adresy stron internetowych z potrzebnymi informacjami)
   • W marcu 2016 roku odbędzie się II Etap Konkursu w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie, podczas którego zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w Warsztatach Językowych prowadzonych przez nauczycieli oraz uczniów ILO. Finał Konkursu odbędzie się w języku angielskim. Nauczyciele opiekunowie będą mogli uczestniczyć w Warsztatach metodycznych przygotowanych przez Wydawnictwo Oxford University Press.
   • Tego samego dnia odbędzie się również FINAŁ KONKURSU w języku angielskim i wręczenie atrakcyjnych nagród.

 6. Informacje dodatkowe
  • Informacje o Konkursie w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego tel.(029) 742 46 22


Relacje z poprzednich Edycji Konkursu:


© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.