I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Konkursy "Z lalką w tle"

Regulamin Konkursu Literackiego
"Z lalką w tle"

 1. Jeżeli jesteś uczniem I LO im. C. K. Norwida, a Twój talent literacki czeka na to, by ktoś go docenił, jest to konkurs dla Ciebie.
 2. Przygotowując się do pracy twórczej, powinieneś sięgnąć po utwory mistrza prozy dziewiętnastowiecznej oraz publikacje dotyczące jego twórczości. Wybrane pozycje znajdziesz w bibliografii.
 3. Twoja wypowiedź powinna zmieścić się na 5 stronach A4 (czcionka 12, interlinia 1,5), oczywiście, może być krótsza; na wysłanie jej na wskazany adres internetowy lalka@1lowyszkow.home.pl masz czas do końca października. Wypowiedź podpisujesz pseudonimem, nazwa przesłanego pliku to tytuł Twojej pracy, a do biblioteki szkolnej dostarczasz kopertę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy) podpisaną tym samym pseudonimem.
 4. Oceniając Twoją wypowiedź jury weźmie pod uwagę:
  • oryginalność ujęcia tematu (prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane),
  • urodę języka,
  • zgodność z wybraną formą.

Tematy prac na Konkurs Literacki "Z lalką w tle"
 1. "Z lalką w tle". Tytuł konkursu uczyń tytułem własnej noweli, opowiadania lub reportażu.
 2. Kamizelka, katarynka, lalka… a może… - wybrany przedmiot uczyń motywem przewodnim własnej noweli inspirowanej twórczością B. Prusa.
 3. Wyszków okiem felietonisty.
 4. Marionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje się, że robią, co chcą, a robią tylko, co im każe sprężyna, tak ślepa jak one… Zacytowane słowa I. Rzeckiego - bohatera "Lalki" uczyń punktem wyjścia rozważań na temat istoty ludzkiego życia.
 5. "Wielkie miasto jest jak obłok kurzu; ma przypadkowe kontury, lecz nie może mieć logiki."
  Czy zgodzisz się z opinią St.Wokulskiego w ocenie miasta? Rozważ problem, odwołując się do czasów współczesnych.
 6. "Typy psychiczne" głównych bohaterów "Lalki" a ludzie współcześni - podobni czy różni? ....
 7. "Stwórca świata, formując cud natury, zwany kobietą, z pewnością nie zastanowił się, jakiej klęski narobi kupcom". Słowa Ignacego Rzeckiego uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat współczesnej roli kobiet.
 8. "Oszaleję, albo... przypnę ludzkości skrzydła..." - mówił idealista Ochocki. Jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie idealiści?
 9. "Trafiają się kobiety z defektem moralnym, niezdolne kochać nic i nikogo, prócz swoich przelotnych kaprysów, podobnież i mężczyźni; jest to tak dobra wada, jak: głuchota, ślepota albo paraliż, tylko mniej widoczna." Czy zgodzisz się ze słowami St. Wokulskiego? Rozważ, odwołując się do czasów współczesnych.
 10. Ludzkość składa się z gadów i tygrysów, między którymi ledwie jeden na całą gromadę znajdzie się człowiek..." Czy przyznasz rację St. Wokulskiemu? Rozważ, odwołując się do czasów współczesnych.
 11. ...?... Zaproponuj własny temat inspirowany twórczością B. Prusa. Pamiętaj o określeniu gatunku.


Regulamin Konkursu Fotograficznego
"Z lalką w tle"

 1. Zakładamy, że Twoją pasją jest fotografowanie i jesteś uczniem I LO im. C. K. Norwida.
 2. Prace, wykonane na papierze fotograficznym o wymiarach 15 x 21 należy przynieść do końca października do szkolnej biblioteki. Wymagane jest także dołączenie zapisu na CD.
 3. Jeden uczestnik może przygotować dowolną liczbę prac. Każda z nich powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem oraz opatrzona tytułem (mile widziane cytaty z "Lalki" lub inne).
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym, nieograniczonymterytorialnie udzieleniem prawa do niekomercyjnego wykorzystania przez organizatora pracna wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawapokrewne, w szczególności: publikacja drukiem, zapis elektroniczny i za pośrednictwemInternetu, wystawy pokonkursowe, działania promocyjne i edukacyjne, publikacje prasowe związane z konkursem, bądź też z działalnością organizatora oraz udostępnianie prac innymzainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielona jest na czas nieograniczony.
 5. Czekamy na prace samodzielne, oryginalne, dobre techniczne, wykonane bez wykorzystania programów typu Photoshop.

Tematy prac na Konkurs Fotograficzny "Z lalką w tle"
 1. "Z lalką w tle". Tytuł konkursu uczyń inspiracją dla cyklu 3-5 zdjęć.
 2. Warszawa Prusa dzisiaj. Cykl 4-6 zdjęć przedstawiających miejsca opisywane w "Lalce", opatrzonych stosownymi cytatami.
 3. Lalka jako metafora… Jedno zdjęcie opatrzone tytułem lub cytatem, tym razem niekoniecznie z powieści B. Prusa.
 4. Fotografia inspirowana cytatem z "Lalki" B. Prusa.


PROPOZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
 1. Dehnel J.: Fotoplastykon. Warszawa: W.A.B., 2009.
 2. Iliński M., Kreyes R.: Podstawy fotografii. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Warszawa: WNT, 1981.
 3. Kulczyka-Saloni J.: Bolesław Prus. Wyd.2 WP, 1964.
 4. Kulczyka - Saloni J.: Faraon Bolesława Prusa. PZWS, 1967.
 5. Nowacka I.: Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2004.
 6. Osmoła J.: Lalka Bolesława Prusa. Lublin: Biblios, 2007.
 7. Pauszer-Klonowska G.: Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie. Warszawa: LSW, 1963.
 8. Pieścikowski E.: Bolesław Prus. Warszawa: PWN, 1977.
 9. Pieścikowski E.: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1989.
 10. Płażewski J.: fotografowanie nie jest trudne. Wyd. 10 uzup. Warszawa: Wydawn. Artystyczne i Filmowe, 1988.
 11. Prus B.: Emancypantki. Kraków: Zielona Sowa, 2003.
 12. Prus B.: Faraon. Kraków: Greg, 2007.
 13. Prus B.: Lalka. Kraków: Zielona Sowa, 2007.
 14. Prus B.; Wybór kronik. Warszawa: PWN, 1950.
 15. Prus B.: Wybór nowel. Warszawa: PIW, 1963.
 16. Sontag S.: O fotografii. Kraków: Wydaw. Karakter, 2009.
 17. Szweykowski Z.: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa: PIW, 1972.
 18. Tokarczuk O.: Lalka i perła. Kraków: Wydaw. Literackie, 2001.
 19. Tokarzówna K.: Młodość Bolesława Prusa. Warszawa: PIW , 1981.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 1. Bachórz J.: Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rześkiego, czyli Bolesław Prus o wojnie . "Polonistyka"1994, nr8,s.451-56
 2. Barszcz L.: Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego. "Polonistyka 2000, nr 7 , s. 407-411.
 3. Bilińska M.: Romantyzm w Omyłce Bolesława Prusa . "Polonistyka" 2003,nr 8 , s. 465-470.
 4. Budrewicz T.: Stary subiekt w nowym świecie. "Polonistyka" 1994 , nr 8, s. 477-484.
 5. Dąbrowski R.: Oswajanie kultury masowej, czyli o specyficznym poczuciu humoru Bolesława Prusa. "Polonistyka" 2002 , nr 1, s, 16-20.
 6. Jedliczko-Malik M.: Tajemnice Kamizelki. "Polonistyka", nr 9, s. 530-532.
 7. Koziołek R.: Szary geniusz. "Polityka" 2012, nr 21, s. 94-96.
 8. Kryda Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów. "Polonistyka" 1994, nr 8 , s. 471-477.
 9. Nowak S: Lalka na nowo odkryta. "Polonistyka" 2003, nr 8 , s. 471-476.
 10. Pieścikowski E.: Prus i pieniądze. "Polonistyka" 1994 nr 8, s. 457-462.
 11. Stachowiak I: Izabeli Łęckiej nieznane oblicze. "Polonistyka" 2003 , nr. 8 s. 477-480.
 12. Wolny- Hamkało A.: Jak Prus Wokulskiego ożywił. "Gazeta Wyborcza" 2005. 10-10, s. 19.

FILMY
 1. Lalka [film]. reż. Wojciech Jerzy Has . 1płyta wiz. (151min.), Warszawa : Studio Filmow Kadr, 1968. (Biblioteka Gazety Wyborczej). Do filmu dołączona ks.: Lalka :tekst M. Gałuszka.
 2. Faraon [film]. reż. Jerzy Kawalerowicz. 1płyta wiz. (145 min.), Warszawa: Studio Filmowe Kadr , [1966]. (Biblioteka Gazety Wyborczej).Do filmu dołączona ks.; Faraon: tekst J. Górnicki.

Wszystkie wymienione materiały znajdziecie w bibliotece szkolnej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.