I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

XVI Konkurs Recytatorski Twórczości Cypriana Kamila Norwida


Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Głównymi celami naszego konkursu są upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości patrona naszej szkoły oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i kultury językowej młodzieży.

Finał konkursu odbędzie się 24 października 2017 roku o godzinie 10.30 w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida przy ul. Kościuszki 52 (obok szkoły).ORGANIZACJA KONKURSU

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Przewidziane są dwie kategorie wiekowe dla uczestników konkursu, jedna dla gimnazjalistów i druga dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Uczestnik może zaprezentować wiersz, fragment prozy lub collage tekstów (np. monolog literacki, fragm. listów, wspomnień, publicystyki itp.) napisane przez Norwida lub inne osoby, a dotyczących życia i twórczości poety.
 • Pożądane jest, by był to utwór mniej znany, godny szerszej prezentacji.
 • O kolejności występu decyduje losowanie.
 • Uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów, biorąc pod uwagę:
  • interpretację tekstu i jego rozumienie,
  • kulturę słowa, czystość wymowy,
  • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów),
  • ogólny wyraz artystyczny.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 • Zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną prosimy przesyłać do 20 października, z podaniem nazwisk uczestników oraz tytułów wybranych utworów.Dodatkową atrakcją finału konkursu będzie tradycyjna w naszej szkole plenerowa inscenizacja wiersza C.K. Norwida Bema pamięci żałobny rapsod. Początek inscenizacji o godzinie 9.00.

Zapraszamy
Organizatorzy
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.