I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie


Prezydium Rady Rodziców:
 • Dorota Świderek - przewodniczący
 • Szymon Depta - wiceprzewodniczący
 • Iwona Księżak - sekretarz
 • Anna Nizińska - członek Prezydium

Komisja rewizyjna:
 • Monika Popławska - przewodniczący
 • Lidia Liwska-Napiórkowska - członek
 • Joanna SKurzewska - członek

Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:
 • Ewa Obrębska 1A
 • Lidia Liwska-Napiórkowska 1B
 • Agnieszka Postek 1C
 • Joanna Skurzewska 1D
 • Anna Nizińska 1E
 • Katarzyna Bączek 2A
 • Monika Popławska 2B
 • Marek Derkacz 2C
 • Iwona Księżak 2D
 • Szymon Depta 2E
 • Teresa Dutkiewicz 2F
 • Michał Czajka 3A
 • Marzena Wojewoda 3B
 • Dorota Spodek 3C
 • Anna Podpora 3D
 • Dorota Świderek 3E
 • Agnieszka Siekierska 3FWpłaty na rachunek Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie wysokość wpłat na rachunek Rady wynika ze składanych przez Państwa deklaracji. Kwotę tę można wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego, lub w dwóch równych ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej liczby dzieci uczęszczających do I LO w Wyszkowie, za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej.
Wpłat można dokonywać w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie o numerze:

63 8931 0003 0002 0014 4000 0001

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, podając nazwisko i imię ucznia oraz klasę w tytule wpłaty.
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności Szkoły na rzecz naszych Dzieci.

Rada Rodziców I LO
im. C.K. Norwida w Wyszkowie


DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.