I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  


Samorząd Uczniowski na początku roku szkolnego 2006/2007 tworzyli:
Przewodniczący: Daniel Wachowski
Z-ca: Katarzyna Wszoła
  Mateusz Lubański
Skarbnik: Monika Zacharska
  Katarzyna Królik
Sekretarz: Filip Abramczyk
Łącznik: Małgorzata Czarzasta
  Piotr Zyśk
Opiekun: Beata Ziembowska
  Katarzyna Mielcarz

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.