ORGANIZATOR

Organizatorami turnieju są I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie oraz UKS Volley Wyszków.

 

CEL

1. Zbiórka pieniędzy na WOŚP.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

 

TERMIN I MIEJSCE

1. Turniej odbędzie się 29 stycznia 2023r. (niedziela) o godz. 9.00 w hali sportowej I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie.

 

UCZESTNICY
1. Turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć drużyny mieszane, składające się z kobiet i mężczyzn.

2. Drużyna mieszana liczy maksymalnie 12 osób; na boisku podczas meczu musi cały czas przebywać co najmniej jedna kobieta z drużyny.

2. W turnieju uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które w dniu turnieju mają ukończone 16 lat. Osoby, które w dniu turnieju nie ukończyły 18 lat, zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia organizatorom pisemnej zgody rodziców lub opiekunów – zgodnie z załączonym formularzem „Pozwolenia dla osoby niepełnoletniej”. Pozwolenia będą zbierane w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem.


ZAPISY

1. Zgłoszenia do turnieju należy przesłać do 25 stycznia 2023 r. (środa) do godz. 24.00 [r1] mejlem na adres: kontakt@volleywyszkow.pl – podając nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników, nr telefonu i email kapitana.

2. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

  1. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
  2. System rozgrywek ustala Organizator; zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju.
  3. Wpisowe drużyny wynosi min 150 zł, które należy uiścić przed rozpoczęciem turnieju (pieniążki wrzucamy do wyznaczonej przez Organizatora puszki wolontariusza WOŚP).

 

NAGRODY

1. Drużyny, które zdobędą miejsca I – III, otrzymują:

a) miejsce I – puchar,

b) miejsce II – puchar,

c) miejsce III – puchar. 

2. Wręczenie pucharów odbędzie się 29.01.2023 (niedziela) o godzinie 17:30 w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do gry według zasad fair-play.

2. Organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź całą drużynę w przypadku nagannego zachowania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju lub jego przerwania bez podania powodów.

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas turnieju. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie, wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych personelowi medycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Ponadto z udziałem w turnieju mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i nakazów wydawanych przez Organizatora.

6. Zapisując się do udziału w turnieju, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez firmowanych przez Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych w prasie, na stronach internetowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

 


Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE uczestnika Turnieju Piłki Siatkowej WOŚP 29.01.2023r.

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na udział w Turnieju Piłki Siatkowej WOŚP 29.01.2023r.