I. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

WYSZKÓW
 

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna:
  (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradca zawodowy)- budynek internatu przy I LO ul. 11 Listopada 1; telefon: 29 74 250 07
  • badania diagnostyczne- dla uczniów zdolnych, z trudnościami szkolnymi, dysleksją
  • poradnictwo indywidualne, rodzinne, terapia
  • zajęcia grupowe: dla młodzieży: Trening umiejętności społecznych ART., dla rodziców- warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców"
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
  - w ramach realizacji programu CAL w lokalu OPS przy ul. 3-go Maja 16 działa PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ, w którym dla mieszkańców gminy Wyszków bezpłatnych porad udzielają: Prawnik: poniedziałek 10.30 - 14.30, piątek 10:30 - 14:30
  Psycholog:wtorek 8:00 -10:00, środa 14:00 -16:00, czwartek 13:00 -15:00,
  Pracownik socjalny: środa 14:00 -16:00, czwartek 11:00 -13:00,
  *stypendia dla zdolnych uczniów
  *wolontariat
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Ul. I Armii Wojska Polskiego 82, 07-200 Wyszków Tel.: 29 742 85 23
  • psycholog, prawnik, doradca zawodowy
  • rodziny zastępcze, problemy niepełnosprawnych,
  • przyjmowanie interesantów i świadczenie im usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w sytuacjach:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • alkoholizmu,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 4. Punkt Konsultacyjny w Bibliotece Miejskiej- dyżury interwencyjne terapeutów dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i rodziców
 5. Instytucje oraz organizacje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy:
  • Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie (ul. Kościuszki 13) - tel. 997, 29 743 62 00, http://bip.wyszkow.kpp.policja.gov.pl/;
  • Posterunek Policji w Długosiodle - tel. 29 743 62 70;
  • Posterunek Policji w Somiance - tel. 29 743 62 90;
  • Straż miejska (ul. Geodetów 45a) - tel. 29 679 03 97, 601 339 482;
  • Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie (11 Listopada 2) - tel. 29 742 46 16;
  • Sąd Rejonowy w Wyszkowie (ul. Kościuszki 50) - tel. 29 742 33 04, http://www.wyszkow.sr.gov.pl/;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A) - tel. 29 742 85 22, www.pcpr-wyszkow.pl;
  • Szpital Powiatowy (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 00 (centrala), www.szpital-wyszkow.com.pl/;
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 11;
  • Poradnia Leczenia Uzależnień - tel. 29 743 76 24;
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie (ul. Kościuszki 52) - tel. 29 742 50 07, http://wporadnia.pl/;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie (ul. 3 Maja 16) - tel. 29 742 40 97, 29 742 49 02, www.ops.wyszkow.pl/;
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Wyszków, ul. Aleja Róż 2) - tel. 29 742 42 01 wew. 374;
  • Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki (Wyszków, ul. Sowińskiego 80 - budynek biblioteki Miejskiej) - tel. 693 998 931;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku (Jana Pawła II 45) - tel. 29 679 40 40;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle (ul. T. Kościuszki 2) - tel. 29 741 21 58, www.gops.dlugosiodlo.pl/;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku (ul. Jesionowa 3) - tel. 29 679 19 20/21, http://rzasnik.pl/cms/709/pomoc_spoleczna;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance - tel. 29 714 88 79;
  • Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zabrodziu - tel. 29 757 12 62;
  • Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) - tel/fax 22 823 96 64, tel. 22 824 25 01, http://www.niebieskalinia.pl/;
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach (ul. Pałacowa 7) - tel. 29 757 13 80;
  • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom (Wyszków, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40) - tel. 29 74 296 65;
  • Stowarzyszenie "Promenada" (Wyszków, ul. 3 Maja 16) - tel. 29 742 49 02;
  • Stowarzyszenie "I kropka" (Wyszków, ul. 11 Listopada 42 lok. 37);
  • Fundacja "Idzik" (Wyszków, ul. Białostocka 12) - tel. 29 742 32 13, 
  • Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie (ul. Słowackiego 18) - tel. 23 654 52 29, http://www.zowmlawa.home.pl/;
  • Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (ul. Ks Jerzego Popiełuszki 24) - tel. 22 753 45 56, http://www.zow.piastow.org.pl/.


II. ORGANIZACJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY W POLSCE

Nie lękaj się skorzystać z poniższych informacji!
Nie zwlekaj i nie zaniechaj okazania pomocy tym, którzy są tak mali, iż nie potrafią upomnieć się o pomoc sami!

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27a lok. 5
00-521 Warszawa
tel.: (0-22) 626-49-19
www: www.kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: (0-22) 696-55-50, 696-55-75
www: www.brpd.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
ul. Szczotkarska 48a
01-382 Warszawa
tel./faks: (0-22) 666-05-59
tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-002
www: www.niebieskalinia.pl

Policja
tel. 997 na terenie całego kraju
lub telefon do właściwej Komendy Rejonowej Policji

Telefon zaufania "Zatrzymaj Przemoc"
tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-148

Policyjny Telefon Zaufania
tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-12-02-26

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Krajowy
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel.:(0-22) 827-78-44, 826-08-74
www: www.tpdzg.org.pl

Interwencja Kryzysowa
www.interwencjakryzysowa.pl

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (w każdym powiecie)III. PRZYDATNE LINKI:
http://www.narkotyki.pl
http://www.116111.pl/mlodziez
http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie