UCZNIU I LO,
MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO MNIE, GDY:

 • chciałbyś komuś pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić; już pomagasz i masz pewne wątpliwości, chciałbyś pracować jako wolontariusz
 • chcesz z kimś porozmawiać, czujesz się samotny
 • chcesz, żeby ktoś Cię wysłuchał
 • masz pomysł na ciekawe działania na terenie szkoły
 • chcesz podzielić się swoją radością, osiągnięciem
 • chcesz wziąć udział w konkursie o tematyce społecznej, artystycznym, zawodoznawczym o indeks uczelni
 • masz trudności z nauką lub jesteś uzdolniony
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy zdrowotne, rodzinne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • nie radzisz sobie z emocjami, masz złe myśli, lęki
 • masz trudności w relacjach( z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielem...)
 • nazbierało Ci się zbyt wiele trosk i masz poczucie, że już nie dajesz rady
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić


 


Pedagog Marzena SobczyńskaZAPRASZAM TAKŻE RODZICÓW UCZNIÓW - POMAGAM W PROBLEMACH, DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DZIECI.

NAUCZYCIELE ZAŚ MOGĄ UZYSKAĆ ODE MNIE POMOC W ZAKRESIE:

 • analizy opinii i orzeczeń uczniów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • diagnozowania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
 • podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych
 • rozwiązywania różnych problemów uczniów