Zakres pomocy – z jakimi trudnościami zgłaszać się do psychologa szkolnego?

 

Uczniowie

 • Potrzeba zrozumienia, wysłuchania, wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach;
 • Potrzeba wsparcia w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami, zwłaszcza: złością, frustracją, rozczarowaniem, poczuciem odrzucenia, niezrozumienia i izolacji, zaniżonym poczuciem własnej wartości;
 • Pomoc w nauce identyfikowania i nazywania własnych emocji oraz adekwatnych sposobów ich wyrażania;
 • Pomoc w radzeniu sobie z presją wyników szkolnych, presją rówieśniczą;
 • Praca nad rozwojem empatii, poprawą relacji rówieśniczych lub z istotnymi dla ucznia osobami,
 • Pomoc w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem i emocjami odczuwanymi i/lub interpretowanymi jako negatywne (lęk, niepokój, smutek, strach, nuda).

 

Nauczyciele / Rodzice

 • Pomoc w zrozumieniu motywów „trudnego” zachowania dziecka, wsparcie w trudnościach w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko;
 • Wsparcie w poprawie komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko; pomoc w dotarciu do dziecka/ucznia;
 • Wsparcie emocjonalne;
 • Doradztwo w zakresie zewnętrznych specjalistów (terapeuci, psychiatrzy), z którymi można kontynuować pracę poza szkołą (jeśli zalecane);
 • Psychoedukacja związana z najczęściej spotykanymi objawami zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych oraz spektrum autyzmu.