WRZESIEŃ

 • 2.09.2019r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • 11.09.2019r. - zebranie rodziców uczniów klas I (godz. 17.00 i 18.00)
 • 12.09.2019r. - zebrania rodziców uczniów klas II i III
 • 24.09.2019r. - upamiętnienie rocznicy urodzin patrona szkoły C.K. Norwida

 

PAŹDZIERNIK

 • 4,10.10.2019r. - uroczystość ślubowania klas I.
 • 18.10.2019r. - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

 

LISTOPAD

 • 14.11.2019r. - zebrania rodziców – dzień otwarty

 

GRUDZIEŃ

 • 18.12.2019r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 19.12.2019r. - zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna uczniów
 • 23 – 31.12.2019r. - zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

 • 9.01.2020r. - zebrania z rodzicami – informacja na temat klasyfikacji śródrocznej
 • 18.01.2020r. - bal studniówkowy
 • 27.01 – 7.02.2020r. - ostateczne przygotowanie szkoły do rekrutacji 2020/2021

 

LUTY 

 • 10 – 21.02.2020r. - ferie zimowe

 

MARZEC

 • 18.03.2020r. - zebranie rodziców  – dzień otwarty (odwołane - zawieszenie zajęć w szkołach od 12 marca 2020r.)

 

KWIECIEŃ 

 • 7.04.2020r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych uczniom klas III do 8.04.2020r. -  powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • 9 - 14.04.2020r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • do 15.04.2020r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 16.04.2020r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 17.04.2020r. - ostateczny termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas III
 • 20.04.2020r. - zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa klas III
 • 24.04.2020r. - zakończenie roku szkolnego klas III

 

MAJ

 • 4.05.2020r. - początek pisemnych egzaminów maturalnych (zmiana terminu egzaminu ze względu na przerwę w nauczaniu stacjonarnym spowodowaną epidemią koronawirusa)
 • 21.05.2020r. - zebranie rodziców – dzień otwarty (nie odbędzie się ze względu na przerwę w nauczaniu stacjonarnym spowodowaną epidemią koronawirusa)

 

CZERWIEC

 • 15.06.2020r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
 • do 16.06.2020r. -  powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 17.06.2020r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 18.06.20120r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 19.06.2020r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 • 22.06.2020r. - zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II
 • 25.06.2020r. - Licealia
 • 26.06.2020r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020