1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Sala gimnastyczna szkoły została zamieniona na szpital polowy. 5 września 1939 roku pałacyk spłonął od niemieckich bomb.

 

"Spłonęło całe wyposażenie szkoły ze wspaniałą biblioteką Dyrektora, olbrzymi zestaw naszych płyt. Dyrektor zdążył jeszcze zabrać akta osobowe szkoły, najważniejsze dla uczniów, i ukryć je w piwnicy. To okazało się bezcenne przy promowaniu w tajnym nauczaniu oraz po wojnie."

Radosław Rytel


 

Działalność edukacyjna jednak nie ustała - już w marcu 1940 roku ruszyły tajne komplety, które funkcjonowały przez cały okres wojny.

 

"Zajęcia w kompletach stanowiły główne ogniwo nauczania, a prac domowych nie zadawano ze względu na bezpieczeństwo. Program realizowano bardzo powoli, ponieważ część uczniów należała do wojskowych organizacji podziemnych i nie zawsze mogła uczestniczyć w kompletach."

Danuta Rytel

 

Wielu uczniów i absolwentów wyszkowskiego gimnazjum zaangażowało się w działalność podziemia niepodległościowego, wielu zapłaciło za to własnym życiem.

 

Wacław Mróz "Gawron"- dowódca Plutonu Dywersyjnego Ośrodka III Wyszków Obwodu "Rajski Ptak" Armii Krajowej. Brał udział niemal we wszystkich akcjach ośrodka. Wykładowca na tajnych kompletach. Poległ w czasie akcji "Burza" w Dębinkach.

 

Jerzy Rytel "Jur", "Wit" - komendant Hufca Szarych Szeregów w Wyszkowie, zamordowany przez NKWD w 1944 r.

Stanisław Wróbel "Jaskółka" - pochwycony i zamordowany przez Niemców, gdy wziął na siebie odpowiedzialność za "bibułę", przewożoną przez łączniczkę.

Piotr Kulasiński - żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, po wojnie organizator szkoły w Trzciance. Zamordowany przez UB w 1946 r.

Wkrótce po wkroczeniu do Wyszkowa Rosjan w 1944 r. dyrektor Rytel podjął starania o ponowne uruchomienie szkoły. Po zbadaniu wyników tajnego nauczania przez Komisję Weryfikacyjną, wydano 26 świadectw dojrzałości.