Od czterdziestu lat z Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie związana jest postać romantycznego poety - Cypriana Kamila Norwida. Sylwetka twórcy stała się w pewnym sensie znakiem firmowym wyszkowskiego Liceum.

 

Dlaczego Norwid? Warto wskazać choć kilka powodów. Jest to poeta związany biograficznie z Mazowszem - urodzony 24 IX 1821r. w niedalekiej wsi Laskowo-Głuchy, dzieciństwo i młodość spędził w tym regionie (Laskowo-Głuchy, Dembinki, Rybienko, Warszawa). Skazany na status emigranta, w swej twórczości do owych miejsc często powracał z tęsknotą. Wcześnie osierocony przez rodziców, nie stracił ambicji kształcenia, rozwijania talentów plastycznych i literackich. Widział dalej i więcej niż współcześni mu ludzie, nie naginał się do gustów czytelniczych. Jego twórczość oparta jest na podstawowych wartościach chrześcijańskich, niesie wiele ponadczasowych treści, sam poeta wyprzedza myślą swą epokę, widzi i rozumie więcej niż inni, poszukuje Prawdy, Dobra i Piękna. Jego twórczość jest trudna w odbiorze. Norwid wymaga od czytelnika współtworzenia, podążania za myślą, odgadywania sensu symboli, czyli, ogólnie rzecz biorąc, wysiłku intelektualnego.

Poznając w pełni biografię i twórczość C.K.Norwida, z pewnością łatwiej byłoby zrozumieć, dlaczego uczniowie I LO w Wyszkowie poświęcają uwagę temu poecie. Powodów jest doprawdy wiele.

Wśród szkolnych form pracy z patronem m.in. znajdują się:

 

  • lekcje biblioteczne "Pod znakiem Norwida" (w bibliotece szkolnej i miejskiej);
  • dyskusje interpretacyjne prowadzone na lekcjach języka polskiego;
  • poetyckie spotkania 24 września pod pomnikiem patrona w szkolnym parku;
  • wystawy grafik C.K.Norwida na holu szkolnym i w szkolnej bibliotece;
  • jesienna plenerowa inscenizacja "Bema pamięci żałobnego rapsodu" osadzona w scenerii średniowiecznej;
  • konkursy recytatorskie twórczości C.K.Norwida;
  • norwidowskie spektakle Szkolnego Koła Teatralnego;
  • szeroko pojęta współpraca ze szkołami Norwidowskimi (obecnie z II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce).