Prezydium Rady Rodziców:

  1. Szymon Depta - przewodniczący
  2. Edyta Gołębiewska - zastępca przewodniczącego
  3. Renata Pankowska - sekretarz
  4. Ewa Panas - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna:

  1. Edyta Dzierżanowska
  2. Tomasz Kostrubiec
  3. Agnieszka Serafin

 

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie wysokość wpłat na rachunek Rady wynika ze składanych przez Państwa deklaracji. Kwotę tę można wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego, lub w dwóch równych ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej liczby dzieci uczęszczających do I LO w Wyszkowie, za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej. 
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie o numerze: 

63 8931 0003 0002 0014 4000 0001

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, podając nazwisko i imię ucznia oraz klasę w tytule wpłaty. 
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności Szkoły na rzecz naszych Dzieci. 

Rada Rodziców

I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie