Prezydium Rady Rodziców:

 1. Szymon Depta - przewodniczący
 2. Monika Ciskowska - zastępca przewodniczącego
 3. Iwona Księżak - sekretarz
 4. Agnieszka Londzin - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna:

 1. Anna Nizińska
 2. Ewa Markuszewska
 3. Jakub Papaj

 

Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:

 • Monika Ciskowska 1a
 • Jakub Papaj 1b
 • Szymon Depta 1c
 • Mirosław Augustynik 1d
 • Ewa Markuszewska 1e
 • Monika Ciskowska 1 an
 • Agnieszka Londzin 1 bn
 • Anna Piątek 1 cn
 • Robert Ciskowski 1 dn
 • Anna Gerej 1 en
 • Joanna de Sousa Costa 1 fn
 • Bożena Rozwadowska 2a
 • Monika Bedecka 2b
 • Katarzyna Wrzeszcz 2c
 • Andrzej Janus 2d
 • Anna Nizińska 2e
 • Jolanta Czajkowska 3a
 • Iwona Skóra 3b
 • Marek Derkacz 3c
 • Iwona Księżak 3d
 • Szymon Depta 3e
 • Teresa Dudkiewicz 3f


Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie wysokość wpłat na rachunek Rady wynika ze składanych przez Państwa deklaracji. Kwotę tę można wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego, lub w dwóch równych ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej liczby dzieci uczęszczających do I LO w Wyszkowie, za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej. 
Wpłat można dokonywać w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie o numerze: 

63 8931 0003 0002 0014 4000 0001

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, podając nazwisko i imię ucznia oraz klasę w tytule wpłaty. 
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności Szkoły na rzecz naszych Dzieci. 

Rada Rodziców I LO
im. C.K. Norwida w Wyszkowie