Prezydium Rady Rodziców:

 1. Szymon Depta - przewodniczący
 2. Monika Ciskowska - zastępca przewodniczącego
 3. Agnieszka Londzin - sekretarz
 4. Ewa Markuszewska- członek prezydium

 

Komisja rewizyjna:

 1. Anna Nizińska
 2. Magdalena Wróbel
 3. Aneta Ciskowska

 

Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:

 • Dominika Dominowska-Michalik 1a
 • Sylwia Wójcik-Piekut 1b
 • Ewa Łada 1c
 • Agata Zaleska 1d
 • Beata Gierek 1e
 • Monika Ciskowska 2a
 • Bożena Kortiuk 2b
 • Szymon Depta 2c
 • MIrosław Augustynik 2d
 • Ewa Markuszewska 2e
 • Agnieszka Serafin 2An
 • Agnieszka Londzin 2Bn
 • Aneta Zawadzka 2Cn
 • Aneta Ciskowska 2Dn
 • Magdalena Wróbel 2En
 • Renata Winiarska 2Fn
 • Izabela Kaczmarska 3a
 • Lidia Liwska-Napiórkowska 3b
 • Ewa Gałązka 3c
 • Dorota Stworzyjanek 3d
 • Anna Nizińska 3e


Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie wysokość wpłat na rachunek Rady wynika ze składanych przez Państwa deklaracji. Kwotę tę można wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego, lub w dwóch równych ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej liczby dzieci uczęszczających do I LO w Wyszkowie, za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej. 
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie o numerze: 

63 8931 0003 0002 0014 4000 0001

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, podając nazwisko i imię ucznia oraz klasę w tytule wpłaty. 
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności Szkoły na rzecz naszych Dzieci. 

Rada Rodziców I LO
im. C.K. Norwida w Wyszkowie