Matura 2021

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego lub przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów.

  • deklarację maturalną należy złożyć do 8 lutego 2021 roku
  • deklarację można składać w gabinecie wicedyrektora lub przesłać skan e-mailem na adres wojciech.chacinski@1lowyszkow.pl
  • deklaracja musi być podpisana 
  • osoby wysyłające deklaracje drogą elektroniczną otrzymają potwierdzenie poprawnego złożenia deklaracji
  • bardzo ważne jest podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego w deklaracji 

Deklaracja WARIANT A do pobrania: https://1drv.ms/b/s!AvZ53apsDO8X6xpdgjsuXOMTyMrJ?e=bDh1cc
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 29 74 246 22

Wojciech Chaciński