Matura 2020

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego, lub przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów.

  • deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2020 (nie jest konieczna deklaracja wstępna)
  • deklarację należy składać w gabinecie u wicedyrektora


WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

  • wstępną deklarację uczeń składa do 30 września 2019 (OBOWIĄZKOWO)
  • do 7 lutego 2020 złożenie ostatecznych deklaracji

Deklaracje znajdują się na stronie maturzysta.vulcan.pl
Należy zapisać plik z formularzem i wypełnić go najlepiej w programie Acrobat Reader.
Oddajemy plik elektroniczny pdf oraz 2 dwustronne podpisane wydruki.
Kod szkoły do wpisania w deklaracjach: 143505-03106

Przykładowe deklaracje (1a) dla uczniów którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego:
Deklaracja_1a_Strona_1.jpg
Deklaracja_1a_Strona_2.jpg