Matura 2022

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego lub przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów.

  • deklarację maturalną należy złożyć do 7 lutego 2022 roku
  • 2 wydruki poniższej deklaracji należy złożyć u wicedyrektora Wojciecha Chacińskiego

JEST TO RÓWNIEŻ DEKLARACJA DLA OBECNYCH MATURZYSTÓW, KTÓRZY ZMIENIAJĄ DEKLARACJE WSTĘPNE. 

W razie pytań proszę dzwonić na numer 29 74 246 22