W roku 1979 dyrektorem szkoły został Józef Bułatowicz, który piastował to stanowisko do 1990 r.

23 maja 1982 roku, po około dwuletnich przygotowaniach, uroczyście nadano szkole imię Cypriana Kamila Norwida, który urodził się i wychowywał w pobliskich Głuchach.

 

Od początku lat osiemdziesiątych w szkole wprowadzono tzw. "wyszkowski eksperyment", polegający na tym, że uczniowie ostatniej klasy przez ostatnie pół roku nauki uczęszczali już tylko na zajęcia z tych przedmiotów, które mieli zdawać na maturze na egzaminie wstępnym na studia.

Szkoła była wówczas nieźle wyposażona, posiadała kilka nowocześnie urządzonych pracowni przedmiotowych.

 

Lata osiemdziesiąte to czas wielkiej odnowy harcerstwa. Przestało ono wówczas być organizacją masową. Powrócono do nazwy ZHP, przywrócono dawne umundurowanie i obrzędy. Dla wielu uczniów harcerstwo było stylem życia.