W 1931 r. dyrektorem Gimnazjum został Apolinary Rytel, który piastował to stanowisko aż do roku 1946. Jego zapał i wytrwałość zaowocowały wspaniałym rozwojem szkoły. Rozbudowany został gmach Gimnazjum, powstał internat, sala gimnastyczna, boiska sportowe.

 

"Wyszków był bardzo dumny ze swego gimnazjum i liceum, a grono profesorskie stanowiło elitę intelektualną miasta. (...) Ogród Senatorski był lampą Aladyna życia kulturalnego miasta."
 

Eugeniusz Daszkowski "Mój Wyszków"

 

"Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, zarządzane przez dyrektora Apolinarego Rytla, jak i park szkolny, stanowiły zamkniętą wydzieloną część tylko dla młodzieży gimnazjalnej. To ją scalało, powodowało, że na mieście z dumą nosiła gimnazjalne mundurki, berety, czapki."

Radosław Rytel

 

Gimnazjum w Wyszkowie początkowo było humanistyczne. Po przeprowadzeniu w r. 1933 reformy Jędrzejewicza, stało się liceum typu przyrodniczego.

 

Rozkwitło harcerstwo. Pod komendą Jerzego Rytla bardzo rozrosła się, działająca przy Gimnazjum od 1924 r., męska drużyna im. Zawiszy Czarnego. Harcerkom przewodziły w tym czasie Irena Pióro - Wyszyńska, a potem Zofia Kulesza - Kłuskiewicz.

 

"Ostatni przed wojną obóz mieliśmy w lipcu 1939 r. w Łazach nad Liwcem, już w czasie działania Harcerskiego Pogotowia Wojennego. Na początku maja 1939 r. rozpoczęliśmy szereg kursów w ramach tegoż pogotowia. Poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, transportu rannego, pierwszych opatrunków, pomocy przy zabiegach. Planowało się uruchomienie szpitala w sali gimnastycznej przy gimnazjum. Interesowały nas też obsługa centrali telefonicznej i najprostszej radiostacji, pomoc przy ewentualnej ewakuacji ludności lub przy zaprószeniu ognia i pożarze. (...) Przygotowania nasze okazały się olbrzymią pomocą dla służb miejskich podczas wojny."

Radosław Rytel