„Inspirujące i pełne zaangażowania nauczanie matematyki” – taki temat miała wizyta studyjna w Eskilstunie w Szwecji, która odbyła się w dniach 17 – 22.10.2010r., a w której uczestniczyła Dorota Piotrowicz – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

 

Wizyty Studyjne są jednym z działań programu „Uczenie się przez całe życie”. Koordynacją tego przedsięwzięcia w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji . Udział w wizycie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu. Program adresowany jest do specjalistów z zakresu edukacji, będących obywatelami lub stałymi mieszkańcami krajów członkowskich UE, krajów EFTA oraz Turcji. Wizyty studyjne organizowane są w małych grupach (10 – 15 osób).
Wśród uczestników spotkania w szwedzkiej Eskilstunie byli dyrektorzy szkół, pracownicy naukowi wyższych uczelni, metodycy oraz nauczyciele matematyki z 12. krajów: Szwecji, Anglii, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Turcji, Węgier i Polski. Program wizyty był bardzo bogaty i urozmaicony. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szkół kształcących uczniów od szczebla podstawowego do wyższego średniego, nieobowiązkowego w Szwecji. Odwiedzono też placówki, które wspomagają szkoły w edukacji matematycznej, m. in. tzw. „Leśną szkołę”, prowadzącą zajęcia w terenie dla uczniów na każdym poziomie edukacyjnym oraz Centrum Matematyczne, w którym uczniowie szkół średnich, mający problemy w nauce, mogą codziennie po lekcjach skorzystać z pomocy nauczycieli - wolontariuszy. Organizatorzy zaproponowali również udział w wykładzie z dydaktyki matematyki dla przyszłych nauczycieli na Uniwersytecie Malaren w Eskilstunie. Poza obserwacją zajęć w szkołach, odbyły się również spotkania z kadrami kierowniczymi i nauczycielami, gdzie można było uzyskać wiele informacji dotyczących funkcjonowania placówek, warsztatu pracy nauczycieli, a także wymienić doświadczenia w zakresie metodyki nauczania matematyki. Ważnym punktem wizyty było spotkanie z władzami Eskilstuny, podczas którego zaprezentowane zostały kierunki polityki oświatowej gminy.
Wszyscy uczestnicy spotkania studyjnego zgodnie stwierdzili, że tydzień w Eskilstunie był źródłem wielu inspiracji, nie tylko pozyskanych w trakcie spotkań w szwedzkich szkołach, ale w tej samej mierze, z wymiany doświadczeń podczas rozmów w międzynarodowej grupie uczestników wizyty.
Ideą wizyty studyjnej jest, między innymi, utrzymywanie kontaktów pomiędzy uczestnikami po jej zakończeniu i kontynuowanie dyskusji związanej z tematem spotkania. Wspaniała atmosfera pobytu w Eskilstunie, która była w dużej mierze zasługą Leny Puman – koordynatora współpracy międzynarodowej ze strony szwedzkiej, wpłynęła na zawiązanie się przyjaźni wśród uczestników i być może zaowocuje w przyszłości kontaktami pomiędzy reprezentowanymi przez nich instytucjami.