W środę 22 września, uczniowie klas drugich brali udział w corocznej, plenerowej inscenizacji wiersza Cypriana Kamila Norwida pt.: "Bema pamięci żałobny rapsod". Wydarzenie to służy  uczczeniu pamięci o naszym patronie oraz o gen. Józefie Bemie. Już 25. raz uczniowie klas drugich: chłopcy - we własnoręcznie wykonanych zbrojach rycerskich oraz płaczki żałobne - w pięknych czarnych sukniach, w barwnych wiankach we włosach i z bukietami w dłoniach, uczestniczyli w pochodzie pod pomnik naszego patrona w parku miejskim. Inscenizację rozpoczęły dzwony z Kościoła św. Wojciecha, po których wysłuchaliśmy wypowiedzi Dyrektor ILO, Pani Doroty Piotrowicz, i emerytowanej polonistki, Pani Marii Czuber, przybliżających historię inscenizacji oraz Pani Agnieszki Głowackiej przedstawiającej sylwetkę gen. Józefa Bema. Cała uroczystość miała podniosły charakter, który nawiązywał do nastroju panującego w wierszu. Podczas ceremonii złożone zostały także kwiaty pod pomnikiem C.K. Norwida znajdującym się na terenie naszej szkoły. Kwiaty składali: Alicja Pachulska z klasy 2A oraz Bartosz Uzdowski z klasy 2C. Nie zapominajmy również o generale Bemie, w którego rolę w tym roku wcielił się Dominik Karamuz z klasy 2B.

Po wysłuchaniu muzycznej interpretacji wiersza w wykonaniu polskiego muzyka - Czesława Niemena wyruszyliśmy w kierunku Parku Miejskiego im. Karola Ferdynanda Wazy pod pomnik patrona naszej szkoły. Korowodowi pogrzebowemu przewodziła drużyna Bema - niosąca zmarłego na marach, rycerze i płaczki żałobne. Po dotarciu do celu, ciało generała zostało symbolicznie złożone u stóp pomnika, a płaczki przeszedłszy przez szpaler utworzony z oręża mężnych rycerzy, złożyły pod posągiem piękne, kwieciste bukiety, w celu oddania czci poecie. Po oficjalnej części nadeszła chwila na pamiątkowe, wspólne zdjęcia w pięknej parkowej scenerii oraz walki rycerzy.

Warto wspomnieć, że tegoroczna inscenizacja była wyjątkowa dzięki szczególnym gościom: Pani Marii Czuber, emerytowanej polonistce i pomysłodawczyni inscenizacji utworu Norwida, Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Wyszkowie Pani Agnieszce Deptule, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie Pani Małgorzacie Ślesik-Nasiadko,  emerytowanym nauczycielom ILO oraz przedszkolakom z Przedszkola nr 2 „Słoneczko”. Intencją organizatorów było pokazanie pochodu pokoleń za wartościami ważnymi od czasów rycerzy: honorem, odwagą, poświęceniem. Jubileuszowa uroczystość została ujęta w powiatowym harmonogramie obchodów Roku C.K. Norwida, a goście otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez Powiat Wyszkowski i nasze Liceum.

Nad przebiegiem pochodu czuwały polonistki.

 

Alicja Kuchta i Julia Łapińska, ucz. kl. IIA