W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 klasy 3C, 3E, 4En, 4Fn pod opieką Pani Prof. Aldony Stańczyk wzięły udział w projekcie edukacyjnym OPEN LAB, obejmującym zajęcia warsztatowe z chemii dla młodzieży ze szkół średnich. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. OPEN LAB to cykl czterech zajęć laboratoryjnych z chemii, odbywających się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, powiązanych ściśle z podstawą nauczania chemii dla klas biologiczno-chemicznych w szkole średniej.

Klasy IV uczestniczyły w laboratoriach we wtorki, a klasy III w środy. Każde zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych, z czego jedna z nich stanowiła lekcję wprowadzającą, gdzie wykładowcy przedstawiali nam teoretyczne podstawy danego tematu, natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych wykonywaliśmy w laboratorium szereg doświadczeń chemicznych pod okiem pracowników, doktorantów oraz absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo na każdych zajęciach otrzymywaliśmy skrypty, które zawierały opis wykonywanych doświadczeń oraz wiązkę zadań maturalnych, pasujących do danego zagadnienia.

We wrześniu i w październiku skupiliśmy się na przypominaniu i utrwalaniu wiadomości z chemii nieorganicznej. W trakcie zajęć zajmowaliśmy się tematami związanymi z pomiarem i wyznaczaniem pH, kinetyką reakcji chemicznych, roztworami buforowymi i strącaniem osadów, które sprawiło nam najwięcej zabawy i dało możliwość uzyskania różnych, ciekawych kolorów. Następnie w listopadzie mieliśmy do czynienia z chemią analityczną, gdzie pracowaliśmy głównie z reakcjami utleniania-redukcji. Dodatkowo mogliśmy samodzielnie zająć się miareczkowaniem i pracą z biuretą. Zadanie te pozwoliło nam wykazać się ogromnymi pokładami cierpliwości i sprawdzić naszą dokładność. Na ostatnich laboratoriach w grudniu uzupełniliśmy i wzbogaciliśmy naszą wiedzę z chemii organicznej. Podczas tych fantastycznych zajęć mogliśmy obserwować charakterystyczne reakcje związków organicznych, przypomnieć informacje o ogniwach galwanicznych. Cudownym zwieńczeniem naszego udziału w projekcie było wykonanie mydeł oraz kul do kąpieli, przy których mieliśmy możliwość dobrania odpowiadających nam zapachów oraz barwników, ucząc się i poznając tajniki chemii kosmetycznej. Stworzone przez nas dzieła mogliśmy zabrać ze sobą do domu na pamiątkę.

Cały projekt dał nam możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, której zaczerpnęliśmy w szkole w praktyce oraz niepowtarzalną okazję wykonywania praktycznych ćwiczeń w profesjonalnym laboratorium chemicznym. Pomijając aspekt naukowy, wyjazdy te pozwoliły nam zintegrować się międzyklasowo i zapewniły nam dużą dawkę rozrywki.


Amelia Sitkowska kl.3E i Adam Pakieła kl.3C