W dniu 24 września 2021r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w niecodziennej uroczystości. Wicedyrektor szkoły, pan Wojciech Chaciński i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Antoni Depta, posadzili dąb „Norwid”, upamiętniając 200. rocznicę urodzin artysty. Cyprian Ksawery Gerard Walenty przyszedł na świat w niedaleko od Wyszkowa położonej wiosce Laskowo- Głuchy, ochrzczony został w Dąbrówce, a w Dębinkach spędził lata młodzieńcze, o czym przypomniała prowadząca uroczystość pani Marzena Deluga.

Drzewo zostało wybrane nieprzypadkowo. W wierszu „Przeszłość” poeta pisał:

Nie Bóg stwo­rzył prze­szłość, i śmierć, i cier­pie­nia,
Lecz ów, co pra­wa rwie;
Więc nie­zno­śne mu dnie,
Więc, czu­jąc złe, chciał ode­pchnąć wspo­mnie­nia.

Acz nie był­że, jak dziec­ko, co wo­zem leci,
Po­wia­da­jąc: «O, dąb
Ucie­ka w lasu głąb!»
Gdy dąb stoi, wóz z sobą uno­si dzie­ci.

Prze­szłość jest to dziś, tyl­ko co­kol­wiek da­lej:
Za ko­ła­mi to wieś,
Nie ja­kieś tam coś, gdzieś,
Gdzie ni­g­dy lu­dzie nie by­wa­li!...

Dąb jest symbolem trwałości i niezmienności, co oznacza, że wydarzenia z przeszłości, mimo że się od nich odcinamy, są wciąż ważne. Po miesiącu spędzonym w tej szkole jesteśmy przekonani, że my, uczniowie klas pierwszych, nie opuścimy murów tej szkoły jako naiwne dzieci, lecz jako dojrzali, mądrzy ludzie, świadomi tego, że idziemy do przodu dzięki tym, którzy nas ukształtowali. Dąb „Norwid” będzie dla nas symbolem miejsca, do którego możemy zawsze powrócić wspomnieniami.

Uczniowie klasy IA, Roksana Łyczkowska i Maciej Lusa