Serdecznie zapraszamy kandydatów i rodziców na Dzień Otwarty Online, który odbędzie się dnia 22 kwietnia 2021r. o godz. 16.00.

Dzień otwarty będzie składał się z sześciu spotkań na platformie Microsoft Teams.

 

W przypadku problemów z wejściem za pośrednictwem poniższych linków prosimy skorzystać z linków zamieszczonych na naszym profilu facebook https://www.facebook.com/1lowyszkow

 

Porządek wydarzenia:

  • godz. 16.00 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły oraz Samorządem Szkolnym.

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00@thread.tacv2/1618220009852?context=%7B%22Tid%22:%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22,%22Oid%22:%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7D

 

  • godz. 17.00 – prezentacja klasy 1A - lingwistyczno-prawniczej

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00%40thread.tacv2/1618220582982?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22%2c%22Oid%22%3a%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7d

 

  • godz. 17.20 – prezentacja klasy 1B - matematyczno-fizyczno-informatycznej

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00%40thread.tacv2/1618220623729?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22%2c%22Oid%22%3a%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7d

 

  • godz. 17.40 – prezentacja klasy 1D - społeczno-geograficznej

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00%40thread.tacv2/1618221160914?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22%2c%22Oid%22%3a%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7d

 

  • godz. 18.00 – prezentacja klasy 1C - biologiczno-chemicznej i klasy 1E - matematyczno-biologiczno-chemicznej

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00%40thread.tacv2/1618220716314?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22%2c%22Oid%22%3a%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7d

 

  • godz. 18.20 – sport w naszym LO

dostęp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8d4e0686207e40abbe09aa0744679d00%40thread.tacv2/1618220760041?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3dccfd0-31c7-41ba-9fd8-ce6b87ee5296%22%2c%22Oid%22%3a%22398cbd55-ebc2-4283-a0e5-d597c88be69b%22%7d

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i do zadawania pytań prowadzącym.