Finał Konkursu odbył się w środę, 2 czerwca 2021 r., pod pomnikiem Cypriana Kamila Norwida w szkolnym parku. W pięknej wiosennej scenerii zostały wręczone nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego, Pana Jerzego Żukowskiego. Zwycięzcy otrzymali je z rąk Pana Leszka Marszała, Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego oraz Pani Marzeny Dyl, radnej powiatowej, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Powiecie Wyszkowskim. Pani Dorota Piotrowicz, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie, wręczyła nagrodzonym pamiątkowe dyplomy.

Pani Dorota Piotrowicz w swoim przemówieniu przypomniała, iż uroczystość odbywa się pod pierwszym w Polsce pomnikiem niedocenianego za życia Romantyka, wystawionym w 1982 r. W tym samym roku naszemu Liceum zostało nadane imię Cypriana Kamila Norwida. Pani Dyrektor objaśniła też nazwę Konkursu, która odsyła nie tylko do twórczości Artysty, ale także do ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego przez Liceum na początku lat 80. XX wieku.

Pan Leszek Marszał w swej wypowiedzi skupił się na związkach Poety z Wyszkowem i ciekawostkach z jego życia.

Po części oficjalnej zebrani na uroczystości goście wysłuchali nagrodzonych prac w wykonaniu uczniów klas 2AN i 1A. Utwory inspirowane poezją późnego romantyka wybrzmiały wśród świeżej zieleni, przy wtórze świergotu ptaków … i szumu ulicy, a my zatrzymaliśmy się na chwilę, by usłyszeć słowa i zrozumieć ich s e n s.

Wcześniej nad interpretacją uczniowskich prac pochyliło się jury.

Nadesłane na Konkurs prace literackie oceniały:

P. Bożena Kachel – poetka związana z gminą Długosiodło, autorka zbiorów poezji „Korzenie mojego drzewa” i „Obrazy z moich myśli”, filolog, tłumaczka z języka włoskiego i rosyjskiego. Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Osoby wyróżnione w konkursie literackim otrzymają dodatkowy prezent od naszej jurorki tomik jej poezjiJ

P. Justyna Edmondson – pisarka pochodząca z Pułtuska, obecnie związana z Warszawą, autorka „Błahego incydentu”, opowieści o tym, jak trudno żyć w prawdzie ze sobą i o wyzwoleniu dzięki muzyce;

P. Marzena Dyl – polonistka, radna powiatowa, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w powiecie Wyszkowskim. Z inicjatywy p. Dyl osoby wyróżnione w konkursie literackim otrzymały dodatkowy upominekJ

P. Klaudyna Matejko-Kulasińska – polonistka w I LO w Wyszkowie

 

Prace fotograficzne i plastyczne ocenili:

P. Iwona Ostrowska – malarka, graficzka, organizatorka wystaw w kraju i zagranicą. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Grupy Twórczej PositiveART i Młodzi Sztuką;

P. Woytek Smółkowski – architekt, grafik, fotograf, kolekcjoner starych aparatow fotograficznych i ekslibrisów, autor prac docenianych w kraju i poza jego granicami. Jednymi z ostatnich nagród są wyróżnienia przyznane przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody za zdjęcia „Na łące” i „A ku-ku”. Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida;

P. Konrad Wróbel – artysta plastyk, malarz, grafik, wieloletni opiekun kola plastycznego działającego przy ILO, pasjonat historii, członek Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie;

P. Anna Mierzejewska-Miziołek – fotografka, autorka prac nagradzanych w konkursach krajowych i zagranicznych; jednym z ostatnich sukcesów jest dostrzeżenie zdjęcia „Dark bridge” (czyli zdjęcia mostu kolejowego w Wyszkowie) przez światową platformę fotograficzną 1x.com;

P. Leszek Marszał – wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego;

P. Wojciech Chaciński – wicedyrektor I LO w Wyszkowie;

P. Katarzyna Przychocka – polonistka i bibliotekarka w ILO w Wyszkowie.

W imieniu organizatorów, chciałabym jeszcze raz podziękować za pełną zaangażowania pracę jurorom.

Podziękowania składam także na ręce władz Powiatu Wyszkowskiego za objęcie Konkursu patronatem i za ufundowanie nagród i upominków.

Dziękuję także opiekunom uczniów, którzy zachęcili swych podopiecznych do wzięcia udziału w Konkursie. Wiemy, że zdalny tryb nauczania odebrał to, co było niezwykle cenne w nauce tradycyjnej, czyli bezpośredni kontakt z uczniem, i znacznie trudniej było o zainteresowanie dodatkowymi przedsięwzięciami.

Dziękuję także wszystkim uczestnikom Konkursu, mam nadzieję, że czas poświęcony na interpretację s ł ó w naszego Patrona, pozwolił Wam dojrzeć niezwykłość codzienności, zatrzymać chwilę, by przemówiła barwą, kształtem, dźwiękiem:

 „W tej powszedniości o, jakże tu wiele

 Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych…”;

Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy nie tylko na  uroczystościach organizowanych w związku z Rokiem C.K. Norwida.

W imieniu zespołu polonistek, Marzena Deluga

………………………………………………………………………………………………………………

Lista nagrodzonych osób:

KONKURS LITERACKI „BIAŁE KWIATY (II)”, szkoły ponadpodstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła

Uwagi

1.

Zuzanna Maria Nowak

„Pod gwiazdami”

I LO Wyszków

 

III nagroda

 

 

2.

Anna Suchecka

„Norwidzie…”

II LO Ostrołęka

 

II nagroda

 

 

3.

Kamila Łoś

„Świecie mój”

I LO Wołomin

 

III nagroda

 

 

4.

Aleksandra Wielgomas

„Pomarańcze”

Pijarskie LO w Łowiczu

 

I nagroda

 

 

5.

Katarzyna Piątek

„Pieśń duszy”

I LO Wyszków

 

wyróżnienie

 

 

6.

Karolina Pyśk

„Tęsknota”

I LO w Wyszków

 

wyróżnienie

 

 

KONKURS LITERACKI „BIAŁE KWIATY(II)”, szkoły podstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła

Uwagi

1.

Amadeusz Kamiński

„Współczesna piosnka”

SP4 Wyszków

 

II nagroda

 

 

2.

Zuzanna Kuchta

„Aby każdy z nas śpiewał tak pięknie jak słowik”

SP1 Wyszków

 

II nagroda

 

3.

Amelia Rogulska

„Cisza”

SP4 Wyszków

 

III nagroda

 

 

4.

Daria Samsel

„Czas mija”

SP Długosiodło

 

I nagroda

 

 

5.

Roksana Urraso

„Tęsknota”

SP Długosiodło

 

wyróżnienie

 

6.

Nikola Zwalińska

„Nad grobem Romea i Julii”

SP Długosiodło

 

wyróżnienie

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „BIAŁE KWIATY(II)”, szkoły ponadpodstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła 

Uwagi

1.

Gabriela Kostko

„Poetyckie oko”

ZS Łochów

 

I nagroda

 

2.

Mikołaj Napiórkowski

„Droga do nieskończoności”

I LO Wyszków

III nagroda

 

 

3.

Aleksandra Rejf

„Ciałem oddaleni, duszami przy sobie”

ZS Łochów

 

II nagroda

 

4.

Michał Wiśniewski

„Tej jesieni … - przemijanie”

I LO Wyszków

wyróżnienie

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „BIAŁE KWIATY(II)”, szkoły podstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła

Uwagi

1.

Maja Adamkiewicz

„Nastroje Demeter”

SP Leszczydół Stary

III nagroda

 

 

 

2.

Małgorzata Boryczka

„Żyję. Przemijam. Umieram. Kapliczka wśród bliskich na Pradze w Warszawie”

SP 92 Warszawa

II nagroda

3.

Anna Pankowska

„Wiedza nieodgadniona”

SP Lucynów

I nagroda

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „BIAŁE KWIATY(II)”, szkoły ponadpodstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła 

Uwagi

1.

Julia Najmoła

„Zatracenie”

I LO Wyszków

I nagroda

 

 

2.

Katarzyna Suchocka

”Słowa”

I LO Wyszków

II nagroda

 

 

3.

Michał Wiśniewski

„Mistyczna droga”

I LO Wyszków

 

III nagroda

 

4.

Olga Żebrowska

„W tej powszedniości…”

II LO Ostrołęka

 

wyróżnienie

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „BIAŁE KWIATY(II)”, szkoły podstawowe

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł utworu

Szkoła

Uwagi

1.

Nikola Gierek

„Fortepian Chopina”

SP Leszczydół Stary

II nagroda

 

 

2.

Filip Kołakowski

„Magiczne miejsca”

SP Lucynów

I nagroda

 

 

 

Pełne nazwy szkół ponadpodstawowych

 1. I LO Wyszków - I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie
 2. I LO Wołomin – I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
 3. II LO Ostrołęka – II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce
 4. Pijarskie LO Łowicz – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
 5. ZS Łochów – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

Pełne nazwy szkół podstawowych

 1. SP Długosiodło – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Długosiodle
 2. SP Leszczydół Stary – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym
 3. SP Lucynów – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
 4. SP 1 Wyszków – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
 5. SP 4 Wyszków – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
 6. SP 92 Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 92 im. J. Brzechwy w Warszawie