Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w ogłoszonym 24 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie informuje, że nadal obowiązują wprowadzone z dniem 25 marca br. zasady nauczania na odległość.

Zajęcia prowadzone są według planu umieszczonego w dzienniku elektronicznym.

Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości!