Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie informuje, że nadal obowiązują wprowadzone z dniem 25 marca br. zasady nauczania na odległość.

Wznawiamy zajęcia po przerwie świątecznej w dniu 15 kwietnia, według planu w dzienniku elektronicznym. Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości!