I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida otrzymało 8 notebooków, które posłużyły uczniom do realizacji kształcenia na odległość odbywającego się z powodu epidemii koronawirusa.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Powiat Wyszkowski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1119/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Unijne wsparcie przeznaczone zostało na zakup niezbędnego sprzętu, w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu grantowego Powiatu Wyszkowskiego pn.”Zdalne szkoły w powiecie wyszkowskim” w okresie 22.04.2020 - 22.10.2020 r.
Powiat Wyszkowski dzięki wsparciu sfinansował zakup 37 notebooków, które zostały przekazane sześciu szkołom z terenu powiatu wyszkowskiego.