Nowy plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły. Wkrótce zostanie zaktualizowany plan w dzienniku.