Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca o godz. 10:00.

Klasa A - sala nr 27

Klasa B - sala nr 24

Klasa C - sala nr 25

Klasa D - sala nr 23

Klasa E - sala nr 26

Absolwenci z poprzednich lat mogą odebrać aneksy do świadectw w sekretariacie szkoły.