19 października zebraliśmy się w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, aby w sposób uroczysty odebrać ślubowanie od uczniów klas pierwszych. Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor I Liceum Pani Bogumiła Dorota Piotrowicz witając zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli. Zgromadzonym historię naszego liceum przedstawiła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Pani Katarzyna Mielcarz.

 Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się nieoficjalna część uroczystości, podczas której wszystkie klasy pierwsze prezentowały krótkie scenki rodzajowe. W tym roku zdecydowana większość postawiła na rozbawienie publiczności. Pierwszoklasiści z humorem i dystansem odgrywali przypisane im role. Ostatnim, jednak najmilszym punktem uroczystości, był poczęstunek oraz rozmowy nauczycieli z rodzicami i uczniami.

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest niewątpliwie najbardziej wyczekiwaną uroczystością w kalendarium szkoły.

 Ilona Kołodziejska