Uczennica I LO im.C.K.Norwida w Wyszkowie – Patrycja Chmielewska – zajęła III miejsce w
ogólnopolskim konkursie ekonomicznym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, który odbył się
w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.


Zadaniem uczestników konkursu było, po realizacji modułów programu i zdobyciu wiedzy,
przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych
jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu
osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np.prezentacja
multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą
odbiorcom wybrany temat/rozdział. Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz
informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”. Ze względu na ogłoszony 20 marca 2020 r.
stan epidemii koronawirusa w Polsce, zarząd SKEF'u podjął decyzję co do zmiany trybu przeprowadzenia
konkursu polegającą na odstąpieniu od organizacji finału konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu na
podstawie nadesłanych prac konkursowych.
21 maja 2020 r. jury konkursu dokonało oceny wszystkich nadesłanych 46 prac konkursowych.
Wśród laureatów znalazła się uczennica naszego LO. Nagrodą dla Patrycji jest czek w wysokości 1.000 zł
oraz dodatkowe gadżety. Dodatkowo, projekt umożliwił praktyczne poszerzenie wiedzy, jak „Żyć
finansowo”. Przygoda z projektem trwała 5 miesięcy, ale przygoda z świadomym gospodarowaniem
finansami będzie trwała całe życie.
Trenerem Patrycji w projekcie była Pani prof. Beata Sierzan
Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni,
Pani Kierownik – Katarzynie Kołodziejczyk, partnerom i sponsorom projektu.