W dniu 8 października 2021 roku uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie w obecności Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, rodziców, a także wybranych przedstawicieli klas drugich, złożyli uroczyste ślubowanie.

Przed przysięgą na salę gimnastyczną został wprowadzony sztandar szkoły oraz odśpiewano Hymn Państwowy. Głos zabrała dyrektor naszego liceum, Pani Dorota Piotrowicz. Następnie historię I LO przedstawiła nauczycielka historii – pani Agnieszka Głowacka. O podejście do sztandaru zostali poproszeni przedstawiciele klas pierwszych:

- z klasy IA: Natalia Garbacz i Konrad Grącki,

- z klasy IB: Karolina Zyśk i Jan Sadowski,

- z klasy IC: Julia Garbacz i Malwina Gałązka,

- z klasy ID: Piotr Kryśkiewicz i Daniel Osytek,

- z klasy IE: Ewelina Kryszkiewicz i Julia Szczesna,

- z klasy IF: Malwina Koczara i Oliwia Ostaszewska.

Uczniowie powtarzając słowa roty, złożyli przysięgę i zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Po ślubowaniu głos zabrał Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Antoni Depta. Po oficjalnej części spotkania uczniowie każdej z klas pierwszych zaprezentowali przygotowaną wcześniej część artystyczną. Spotkanie zakończyło się przygotowanym wspólnymi siłami poczęstunkiem.

Uczeń klasy ID, Daniel Osytek