Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły zostało finalistami 50. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warto zauważyć, że oboje są uczniami klas drugich, Wiktoria – 2a, a Szymon – 2b,  uzyskany tytuł już teraz daje im 100% na maturze z języka polskiego na obu poziomach! OLiJP składa się z trzech etapów, a każdy z nich stawia przed uczestnikami inne wymagania. W etapie szkolnym uczniowie piszą pracę o charakterze badawczym, nasi olimpijczycy wybrali następujące tematy: „Obecność tematu Holocaustu w teatrze polskim” (Wiktoria) oraz Od Homera do Tolkiena… i dalej. Fantasy i gatunkowe tradycje eposu” (Szymon). W olimpiadzie wzięła udział także Weronika Karłowicz, która napisała pracę pt. : Im dalej w las, tym więcej drzew. Obraz lasu i środowiska leśnego w polszczyźnie. Wszystkie prace zostały bardzo wysoko ocenione, Szymon uzyskał maksymalną liczbę punktów (60), a Weronika tylko dwa mniej. Cała trójka zakwalifikowała się do części pisemnej etapu okręgowego (UKSW w Warszawie). W etapie okręgowym punkty zdobywane są za napisanie rozprawki, rozwiązanie testu językowego oraz ustną obronę pracy z etapu szkolnego. Do części ustnej awansowali Wiktoria i Szymon. Oboje zdobyli bardzo wysoką liczbę punktów, dzięki czemu awansowali do trzeciego etapu, który miał odbyć się na początku kwietnia. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne etap ogólnopolski został odwołany i żaden z olimpijczyków  nie uzyskał tytułu laureata. Uczestnicy zawodów, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów we wcześniejszym etapie, zostali nagrodzeni tytułem finalisty. OLiJP sprawdza  kompetencje językowe, wiedzę polonistyczną, erudycję, ale jest także sprawdzianem wytrwałości i determinacji. Zwyciężają Ci, którzy naukę traktują jak proces znacznie wykraczający poza przestrzeń szkolnej ławki: czytają dla przyjemności nie tylko bestsellery, sięgają po spektakle i ambitne filmy, nie boją się tego, co TRUDNE. TRUDNE może być wyzwaniem pozwalającym sięgnąć po sukcesJ

Opiekun olimpijczyków,

Marzena Deluga