„WOS ma głos” to nazwa konkursu przedmiotowego, którego druga edycja odbyła się w tym roku szkolnym z inicjatywy p. Patrycji Ogrodzińskiej – nauczycielki j. angielskiego oraz p. Katarzyny Mielcarz - nauczycielki wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół „Norwida”, któremu udało się pozyskać środki finansowe na organizację przedsięwzięcia od Fundacji PZU.

Konkurs został skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych a jego celem było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wielodyscyplinarnym przedmiotem jakim jest wiedza o społeczeństwie, zachęcenie uczniów do kształtowania postaw obywatelskich, rozwijanie krytycznego myślenia, doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień oraz promowanie różnorodnych form współpracy pomiędzy uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs realizowany był kilku etapowo, metodą projektu. Do udziału zgłosiło się 16 drużyn i 120 uczniów, którzy temat swojej prezentacji mogły wybrać z następujących: 1. „Ta dzisiejsza młodzież…”- o roli stereotypów w życiu społecznym.2. Media społecznościowe w XXI wieku – czy zawód dziennikarza ma jeszcze sens? 3. „Nie interesuję się polityką!” – czy i jak zachęcać młodzież do zainteresowania sprawami publicznymi? 4. „Zostało nam tylko 90 sekund”. Problemy globalne a życie młodych Polaków.

Pierwszy etap konkursu stanowiły warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez p. Katarzynę Mielcarz z pomocą licealistów z I LO, którzy wcześniej przygotowywali się do swojej roli podczas serii spotkań również pod wodzą p. K. Mielcarz. Spotkania dla „Norwidziaków” jak i uczestników konkursu dotyczyły umiejętnego korzystania z informacji, ich selekcji, a także zdolności identyfikowania „fake newsów” w przekazach medialnych. Wzbogaceni o taką wiedzę ósmoklasiści  zaczęli przygotowywać swoje projekty, które mogły przybrać formę filmów, prezentacji multimedialnych, podcastów, fotoreportaży, reportaży. Liczyła się poprawność merytoryczna, oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, umiejętność wyrażania własnej oceny poruszanego zagadnienia. Poziom nadsyłanych prac był bardzo wysoki, tematyka różnorodna a strona formalna dopracowana. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 8 zespołów, które zostały zaproszone 06 czerwca  do  siedzibie szkoły, gdzie  odbył się drugi – rozstrzygający etap. W krótkich wystąpieniach uczniowie prezentowali swoje projekty a także odpowiadali na pytania sędziów. Jury w składzie: Ewa Trzcińska,  Maciej Kopytowski, Katarzyna Mielcarz i Patrycja Ogrodzińska zdecydowało, że zwycięstwo należy się zespołowi z SP 1 w Wyszkowie w składzie Szymon Krajewski, Dominik Zieja, Karol Zaleski, Antonina Dąbrowska, Blanka Pisarska, Zofia Siwiera, Julia Księżak, Magdalena Bryk, Filip Kulesza. Opiekunem grupy była Iwona Woźniakowska. 

Pozostałe nagrodzone drużyny:

II miejsce uczniowie Zespółu Szkół Podstawowych nr 2 w Pułtusku: Urszula Madeja, Nikola Adamczyk, Oktawian Masłowski, Patrycja Deptuła, Sebastian Twardowski, Zofia Czubkowska z opiekunem Agnieszką Dygą. 

III miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej w Lucynowie: Anna Bałabuch, Nikola Sobotka, Mateusz Falba. Opiekun - Michał Depta.

IV miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie: Nadia Maciejewska, Nadia Godłoza, Marika Racka, Oliwia Słowik, Pola Czajkowska, Aleksandra Beresińska. Opiekun - Bożena Lewandowska.

V miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie: Julia Koza, Julia Roguszewska, Krzysztof Przyborowski. Opiekunem grupy była Katarzyna Leśniewska.

Zwycięskie drużyny otrzymały bony do sklepu elektronicznego: I miejsce - 1200 zł, II miejsce - 1000 zł, III miejsce - 800 zł, IV miejsce - 600 zł, V miejsce - 400 zł.

Wyróżnione zostały ponadto zespoły ze SP 1 w Wyszkowie – opiekun Iwona Woźniakowska, SP w Leszczydole Nowinach – opiekun Iwona Ochmańska, SP 5 w Wyszkowie – opiekun Zenona Turek.

Niezmiernie cieszy fakt, że konkurs zyskuje coraz szerszy zasięg. Uczniowie wykonują swoje projekty w sposób profesjonalny, realizując przy tym wszystkie cele założone przez organizatorów i potwierdzają tezę, że faktycznie „WOS ma głos”

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia – dziękujemy!

Organizatorzy