Piłka nożna halowa

29.01.2022 r. sobota

Zapisy do turnieju godz. 8:00-9:00 przy sali gimnastycznej I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie.  - nazwa drużyny i pełny skład osobowy drużyny,

- wpisowe min. - 50 zł od drużyny uczniowskiej, min. -100 zł od drużyn dorosłych.

- początek rozgrywek godz. 9:30

System rozgrywek w zależności od ilości drużyn : grupowy, olimpijski, pucharowy, mieszany.

Regulamin uproszczony turnieju

Przepisy gry: ogólne PZPN i Futsalu,

- gramy bez wślizgów, (tylko bramkarz w polu bramkowym z zachowaniem zdrowego rozsądku - interpretacja sędziego),

- rzuty karne z 7 m.

- piłkę z autu wprowadzamy z podłoża, po wcześniejszym dotknięciu dłonią, piłka musi byś nieruchoma w momencie jej wprowadzenia do gry,  podobnie rzuty rożne,

- bezpośrednio z autu nie możemy zdobyć bramki,

- piłka wprowadza z autu nie może być oddalona dalej jak 50-75 cm od linii bocznej (max 1m od ściany lub drabinek),

- piłka z rzutu rożnego w momencie wprowadzania jej do gry musi być umieszczona na linii końcowej boiska i max 1m od ściany lub drabinek ( linii bocznej boiska),

- można zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego,

- bramkarz wprowadza piłkę dłonią lub z podłoża. Położenie piłki przez bramkarza na parkiecie oznacza, że jest ona już w grze,

- pole gry wyznaczone przez linie, przy drabinkach linia koloru czerwonego, przy ścianie linia naklejona taśmą,

- pole karne wyznaczone jest linią zieloną (pole do piłki ręcznej),

- rzuty wolne z podłoża po wcześniejszym dotknięciu ręką piłki, z piłki nieruchomej, miejsce wyznacza sędzia, rzuty wolne po faulu mogą być bezpośrednie, chyba że sędzia podejmie inną decyzję,

- rzut wolny pośredni może zostać przyznany jeżeli: bramkarz przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę we własnych rękach i nie pozbędzie się jej, bramkarz dotknie piłki rękami (we własnym polu karnym) po raz drugi po tym, jak wypuścił ją z rąk, a nie została dotknięta przez innego zawodnika, bramkarz rozmyślnie dotknie piłki ręką we własnym polu karnym po rozmyślnym podaniu jej nogą (poniżej kolana) od współpartnera, bramkarz rozmyślnie dotknie piłki rękoma we własnym polu karnym po otrzymaniu jej bezpośrednio z wrzutu od współpartnera, zawodnik gra w sposób niebezpieczny (np. atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu, atakuje piłkę nogą podniesioną powyżej biodra przeciwnika będącego w jego zasięgu, atakuje piłkę głową poniżej biodra przeciwnika będącego w jego zasięgu itp.), zawodnik przeszkadza bramkarzowi drużyny przeciwnej w zwolnieniu piłki z rąk, zawodnik popełnia inne przewinienie, niewymienione w przepisach gry w Piłkę Nożną, z którego powodu sędzia przerwał grę w celu udzielenia zawodnikowi kary indywidualnej.

- rzut bezpośredni za faul, dotknięcie piłki ręką przez zawodnika z pola gry we własnym polu karnym skutkuje rzutem karnym z 7 m, 

- przed wykonaniem rzutu wolnego drużyna przeciwna może ustawić mur w odległości 3m. czyli około 5 kroków spacerowych,

- przy braku sygnalizacji sędziego ( gra na gwizdek) zawodnik może samodzielnie wprowadzić piłkę do gry, lub wykonać strzał na bramkę w zależności czy przyznany jest rzut wolny pośredni czy bezpośredni,

 

Kary za faule i nie sportowe zachowanie :

kary – 2 min., kara meczu, kara zawodów (brutalny faul, niesportowe/ niegodne zachowanie),

Czas gry:

- w zależności od ilości drużyn (min 10 min. max – 20 min.)

- 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 za porażkę,

- w przypadku gry w systemie grupowym o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, bramki zdobyte, bramki stracone,

- w systemie pucharowym w przypadku braku rozstrzygnięcia /remisu rzuty karne ( 5 rzutów karnych, przy braku rozstrzygnięcia do 1 pomyłki),

Inne postanowienia regulaminu - bezpieczeństwo i zachowanie podczas zwodów.

- odzież wierzchnią pozostawiamy w szatni/przebieralniach,

- na sali gimnastycznej przebywają tylko zawodnicy uczestniczący w danym meczu, pozostali uczestnicy turnieju powinni być zgromadzeni na balkonie lub w szatniach,

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestników turnieju,

- w trakcie turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu itp.

- obowiązuje regulamin obiektów sportowych I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie,

- wszelkie wątpliwości w czasie meczu i o całości rozgrywek rozstrzyga sędzia, ewentualnie koordynator zawodów,

Opieka medyczna:

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - Szpital Powiatowy, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,

 

 

Koordynator zawodów nauczyciel I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie

Michał Czajka