Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dla uczniów przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcamy uczniów do samodzielnej nauki. Nauczyciele w tym czasie pozostają w gotowości do pracy i w najbliższym czasie w miarę możliwości będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu drogą elektroniczną. Szczególnie będziemy starać się obejmować opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego. 

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie! 

Zostańcie w domu, unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. centra handlowe). Dbajcie o zdrowie swoje i innych, przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Link do treści całego komunikatu MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach