Drodzy Uczniowie klas III i Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin egzaminu maturalnego został zmieniony, egzamin nie odbędzie się w maju.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie nowego harmonogramu zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III odbędzie się zgodnie z kalendarium roku szkolnego 2019/2020.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w trudnej sytuacji, jesteśmy z Wami!

Dyrekcja ILO im. C.K. Norwida w Wyszkowie