Jerzy Różycki (1909-1942) - jeden z trzech polskich kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma

Uczęszczał do Gimnazjum Koedukacyjnego Typu Humanistycznego w Wyszkowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie), które ukończył w 1926 roku, zdając egzamin dojrzałości.

W dniach 21-22 kwietnia 2016r. miały miejsce uroczystości upamiętniające 90. rocznicę zdania egzaminu dojrzałości przez Jerzego Różyckiego. Punktem kulminacyjnym obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu absolwentowi naszej szkoły.

Pomysłodawcą upamiętnienia w Wyszkowie Jerzego Różyckiego był Maciej Sarnacki, absolwent ILO, obecnie pracownik Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Tablicę pamiątkową zaprojektował Piotr Płochocki, również absolwent I Liceum im. C.K. Norwida, pasjonat historii lokalnej. Organizatorami kwietniowych obchodów byli: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Urząd Miejski w Wyszkowie, I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie, przy współpracy: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie, Klubu 2012 oraz Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik".

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją multimedialną z kwietniowych uroczystości oraz materiałami pochodzącymi z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie i prasy lokalnej (tygodniki: "Wyszkowiak" i "Nowy Wyszkowiak"):

  1. Kalendarium życia Jerzego Różyckiego
  2. Film o Jerzym Różyckim
  3. Konferencja popularnonaukowa "Enigma, czyli jak polscy matematycy zmieniali losy świata"
  4. Reportaż z Ceremonii Olimpijskiej
  5. Reportaż filmowy z obchodów 90-lecia matury Jerzego Różyckiego w I LO
  6. Montaż słowno-muzyczny Kawiarnia "Pod Enigmą"
  7. Uczniowie "Norwida" w przedwojennych stylizacjach
  8. Obchody 90-lecia matury Jerzego Różyckiego w lokalnej prasie: 
  9. Konkurs matematyczno-informatyczny im. Jerzego Różyckiego