• Olimpiada Wiedzy Medialnej
  • Olimpiada Wiedzy o Planowani i Zarządzaniu Karierą Zawodową
  • Olimpiada Przedsiębiorczości
  • Olimpiada Wiedzy Prawniczej
  • Olimpiada Wiedzy o UJ
  • Konkurs o indeks Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie - filologia skandynawska